קול פעמונים קורא בעיר העתיקה: עדות נוצריות (25.6)

בין קהילות וכנסיות ברובע הנוצרי
תאריך: 25/06/2021
יום שישי ט"ו בתמוז תשפ"א
שעה: 09:00
*
₪ 90.00

קול פעמונים קורא בעיר העתיקה
סיור בלב הרובע הנוצרי להכרת זרמים וקהילות בנצרות והקשר שלהם למקומות הקדושים, בכנסיית הקבר וסביבתה: כנסיית הגואל, מאר יעקוב, דיר א־סולטאן ועוד.

שעות הסיור: 13:00-09:00
מדריכה: חנה בנדקובסקי

יש להצטייד בנעליים נוחות, מים ומזון למשך הסיור.
רמת הקושי: קלה.

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

נזיר בדיר א־סולטאן, על גג כנסיית הקבר

קול פעמונים קורא בעיר העתיקה
סיור בלב הרובע הנוצרי להכרת זרמים וקהילות בנצרות והקשר שלהם למקומות הקדושים, בכנסיית הקבר וסביבתה: כנסיית הגואל, מאר יעקוב, דיר א־סולטאן ועוד.

שעות הסיור: 13:00-09:00
מדריכה: חנה בנדקובסקי

יש להצטייד בנעליים נוחות, מים ומזון למשך הסיור.
רמת הקושי: קלה.

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

נזיר בדיר א־סולטאן, על גג כנסיית הקבר