לך נכספה נפשי מפאתי מערב (23.9)

ירושלים וא"י בתרבותם וביצירתם של יהודי צפון אפריקה
תאריך: 23/09/2020
יום רביעי ה' בתשרי תשפ"א
שעה: 10:00
₪ 0.00

ירושלים וארץ ישראל בתרבותם וביצירתם של יהודי צפון אפריקה
יום רביעי, 23.9.20, ה' בתשרי תשפ"א | 10:00 - 14:30

10:00 – 10:15 דברי ברכה 
יעקב יניב | מנכ״ל יד יצחק בן־צבי 
פרופ׳ עפרה תירוש־בקר | ראשת מכון בן־צבי, האוניברסיטה העברית
פרופ' ריכב (בוני) רובין | ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, האוניברסיטה העברית

10:15 – 11:45 מושב ראשון: ירושלים וארץ ישראל בשירת יהודי צפון אפריקה
יו"ר: ד"ר חביבה ישי, אוניברסיטת בן־גוריון

בניית הזיכרון הלאומי בתרבות הקהילתית של יהודי מרוקו: מיתוס, אתוס ואֶפּוֹס בקִצוֹת הערביות־היהודיות לתשעה באב | פרופ׳ יוסף שיטרית, אוניברסיטת חיפה
ירושלים וארץ ישראל בשירה העברית של יהודי צפון אפריקה | פרופ׳ אפרים חזן, אוניברסיטת בר־אילן
 הדוד והרעיה, כנסת ישראל וירושלים, ביצירה הפיוטית של חכמי אביחצירא | ד״ר מאיר נזרי, אוניברסיטת בר־אילן

אתנחתא מוזיקלית

12:15 – 13:15 מושב שני: הפעילות הציונית ולימוד העברית במאה ה־20 בקרב יהודי צפון אפריקה
יו"ר: פרופ' ירון צור, אוניברסיטת תל אביב

ארץ ישראל וירושלים בעיני ציונים בצפון אפריקה לאחר מלחמת העולם השנייה | פרופ׳ חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה
שירת נשים ציונית מלוב ומדרום תוניסיה | ד"ר דוד גדג׳, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן־גוריון

הפסקה

13:30 – 14:30 מושב שלישי: העליות מצפון אפריקה ודפוסי הקליטה שלהן 
יו"ר: פרופ' אסתר מאיר־גליצנשטיין, אוניברסיטת בן־גוריון
עולים לירושלים ומתיישבים בגליל: יהודי צפון אפריקה בארץ ישראל במאה ה־19 | ד״ר מיכל בן־יעקב, מכללת אפרתה 
תרומת יהודי צפון אפריקה להתיישבות העובדת | ד״ר אלישבע שטרית, מכון שכטר למדעי היהדות  

האירוע בזום | בלא תשלום. בהרשמה מראש > 02-5398855, act.ybz.org.il

ירושלים וארץ ישראל בתרבותם וביצירתם של יהודי צפון אפריקה
יום רביעי, 23.9.20, ה' בתשרי תשפ"א | 10:00 - 14:30

10:00 – 10:15 דברי ברכה 
יעקב יניב | מנכ״ל יד יצחק בן־צבי 
פרופ׳ עפרה תירוש־בקר | ראשת מכון בן־צבי, האוניברסיטה העברית
פרופ' ריכב (בוני) רובין | ראש המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, האוניברסיטה העברית

10:15 – 11:45 מושב ראשון: ירושלים וארץ ישראל בשירת יהודי צפון אפריקה
יו"ר: ד"ר חביבה ישי, אוניברסיטת בן־גוריון

בניית הזיכרון הלאומי בתרבות הקהילתית של יהודי מרוקו: מיתוס, אתוס ואֶפּוֹס בקִצוֹת הערביות־היהודיות לתשעה באב | פרופ׳ יוסף שיטרית, אוניברסיטת חיפה
ירושלים וארץ ישראל בשירה העברית של יהודי צפון אפריקה | פרופ׳ אפרים חזן, אוניברסיטת בר־אילן
 הדוד והרעיה, כנסת ישראל וירושלים, ביצירה הפיוטית של חכמי אביחצירא | ד״ר מאיר נזרי, אוניברסיטת בר־אילן

אתנחתא מוזיקלית

12:15 – 13:15 מושב שני: הפעילות הציונית ולימוד העברית במאה ה־20 בקרב יהודי צפון אפריקה
יו"ר: פרופ' ירון צור, אוניברסיטת תל אביב

ארץ ישראל וירושלים בעיני ציונים בצפון אפריקה לאחר מלחמת העולם השנייה | פרופ׳ חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה
שירת נשים ציונית מלוב ומדרום תוניסיה | ד"ר דוד גדג׳, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן־גוריון

הפסקה

13:30 – 14:30 מושב שלישי: העליות מצפון אפריקה ודפוסי הקליטה שלהן 
יו"ר: פרופ' אסתר מאיר־גליצנשטיין, אוניברסיטת בן־גוריון
עולים לירושלים ומתיישבים בגליל: יהודי צפון אפריקה בארץ ישראל במאה ה־19 | ד״ר מיכל בן־יעקב, מכללת אפרתה 
תרומת יהודי צפון אפריקה להתיישבות העובדת | ד״ר אלישבע שטרית, מכון שכטר למדעי היהדות  

האירוע בזום | בלא תשלום. בהרשמה מראש > 02-5398855, act.ybz.org.il