ממשיכים לחפור את הרובע היהודי: חידושי החפירה (8.10)

סיור ארכיאולוגי בחפירות החדשות ברובע היהודי
תאריך: 08/10/2021
יום שישי ב' בחשון תשפ"ב
שעה: 09:00
*
₪ 90.00

ממשיכים לחפור את הרובע היהודי
ד"ר אורן גוטפלד חופר ברובע זה שנים ואף מופקד על הוצאת הדוח הסופי של חפירות נחמן אביגד (שנערכו לאחר מלחמת ששת הימים). נשמע מפיו על אודות חפירות בתי 'החורבה' ו'תפארת ישראל' ועל אודות החפירות המתנהלות עתה במורד הדרך לכותל.

שעות הסיור: 13:00-9:00
מדריך: הארכיאולוג ד"ר אורן גוטפלד

רמת הקושי: קלה. 
יש להצטייד בנעליים נוחות, מים ומזון למשך הסיור.
לפרטים ולהרשמה: 02-5398855 

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).


חפירות בדרום הרובע היהודי, שנות ה-70 (אוסף אורלוב, ארכיון יד בן־צבי)

 

ממשיכים לחפור את הרובע היהודי
ד"ר אורן גוטפלד חופר ברובע זה שנים ואף מופקד על הוצאת הדוח הסופי של חפירות נחמן אביגד (שנערכו לאחר מלחמת ששת הימים). נשמע מפיו על אודות חפירות בתי 'החורבה' ו'תפארת ישראל' ועל אודות החפירות המתנהלות עתה במורד הדרך לכותל.

שעות הסיור: 13:00-9:00
מדריך: הארכיאולוג ד"ר אורן גוטפלד

רמת הקושי: קלה. 
יש להצטייד בנעליים נוחות, מים ומזון למשך הסיור.
לפרטים ולהרשמה: 02-5398855 

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).


חפירות בדרום הרובע היהודי, שנות ה-70 (אוסף אורלוב, ארכיון יד בן־צבי)