למה ירושלים תמיד שתיים: עם שירי יהודה עמיחי (27.8)

בסדרה "ירושלים בקטנה" - סיורים קצרים
תאריך: 27/08/2021
יום שישי י"ט באלול תשפ"א
שעה: 09:00
*
₪ 40.00

למה ירושלים תמיד שתיים
יהודה עמיחי, אחד המשוררים הירושלמיים הבולטים, היטיב לתאר במילים של יום יום את ירושלים הנצחית ועמוסת המשמעויות. נהלך בירושלים של יהודה עמיחי וננסה להתבונן דרך עיניו וכתיבתו במקומות, באנשים ובאירועים בעיר שנתפסה בעיניו כ"עיר נמל על שפת הנצח". 

שעות הסיור: 10:30-9:00
מדריכה: ענת הופמן
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

יהודה עמיחי קורא משיריו בבית הקפה 'תמול שלשום', ירושלים (צילום: יאיר מדינה, CC BY-SA 3.0, ויקיפדיה)

למה ירושלים תמיד שתיים
יהודה עמיחי, אחד המשוררים הירושלמיים הבולטים, היטיב לתאר במילים של יום יום את ירושלים הנצחית ועמוסת המשמעויות. נהלך בירושלים של יהודה עמיחי וננסה להתבונן דרך עיניו וכתיבתו במקומות, באנשים ובאירועים בעיר שנתפסה בעיניו כ"עיר נמל על שפת הנצח". 

שעות הסיור: 10:30-9:00
מדריכה: ענת הופמן
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

יהודה עמיחי קורא משיריו בבית הקפה 'תמול שלשום', ירושלים (צילום: יאיר מדינה, CC BY-SA 3.0, ויקיפדיה)