פה זה לא אירופה (ימי ה', 19:00-18:00, פתיחה 19.11)

ארבעה מפגשים: יהודים בצפון אפריקה בתקופת השואה - מרכז תיעוד יהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה
תאריך: 19/11/2020
יום חמישי ג' בכסלו תשפ"א
שעה: 18:00
₪ 120.00

"פה זה לא אירופה" 
יהודים בצפון אפריקה בתקופת השואה
מרכז תיעוד יהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה

ארבעה מפגשי הרצאות | בימי חמישי מדי שבועיים, 19:00-18:00
רכזי הקורס
: דב נוטקביץ, עופר ברזילי - רכז מרכז תיעוד יהדות צפון אפריקה במלחה"ע השנייה 
 

מתנה לנרשמים! קישור חינם לצפייה עצמית בשני סרטים:
'
שאלה של זמן: גורל משותף' - לצפייה בטריילר ;  ו'מטריפולי לברגן בלזן'- לצפייה בטריילר
*הצפייה תהיה זמינה מיום ג' 17.11.20, א' בכסלו תשפ"א ועד מוצ"ש 21.11, ה' בכסלו

יום חמישי, 19.11.20, ג' בכסלו תשפ"א
מה קדם למה - משטר וישי או האנטישמיות?  
רצף והמשכיות במדיניות הצרפתית
מרצה: פרופ' ירחמיאל כהן

יום חמישי, 3.12.20, י"ז בכסלו תשפ"א
מותר או אסור להשוות? 
בין יהודי אירופה ליהודי צפון אפריקה בתקופת השואה

מרצה: פרופ' חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה, מנהל מרכז תיעוד יהדות צפון אפריקה במלחה"ע השנייה 

יום חמישי, 17.12.20, ב' בטבת תשפ"א
אשכנזים, ספרדים, צפון אפריקאים
האם נכללו היהודים בצפון אפריקה בפרוטוקול ועידת ואנזה?

מרצה: פרופ' דן מכמן
 

יום חמישי, 31.12.20, ט"ז בטבת תשפ"א
ברית של נרדפים 
וישי במרוקו - טיהורים וזהויות משתנות
מרצה: ד"ר אורית ואקנין־יקותיאלי    


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים > 02-5398855
 

פעילות מרכז התיעוד, ובה קורס זה, מתאפשרת הודות לתמיכתה של ועידת התביעות
התמונה באדיבות ארכיון ממוריאל פאריס

"פה זה לא אירופה" 
יהודים בצפון אפריקה בתקופת השואה
מרכז תיעוד יהדות צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה

ארבעה מפגשי הרצאות | בימי חמישי מדי שבועיים, 19:00-18:00
רכזי הקורס
: דב נוטקביץ, עופר ברזילי - רכז מרכז תיעוד יהדות צפון אפריקה במלחה"ע השנייה 
 

מתנה לנרשמים! קישור חינם לצפייה עצמית בשני סרטים:
'
שאלה של זמן: גורל משותף' - לצפייה בטריילר ;  ו'מטריפולי לברגן בלזן'- לצפייה בטריילר
*הצפייה תהיה זמינה מיום ג' 17.11.20, א' בכסלו תשפ"א ועד מוצ"ש 21.11, ה' בכסלו

יום חמישי, 19.11.20, ג' בכסלו תשפ"א
מה קדם למה - משטר וישי או האנטישמיות?  
רצף והמשכיות במדיניות הצרפתית
מרצה: פרופ' ירחמיאל כהן

יום חמישי, 3.12.20, י"ז בכסלו תשפ"א
מותר או אסור להשוות? 
בין יהודי אירופה ליהודי צפון אפריקה בתקופת השואה

מרצה: פרופ' חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה, מנהל מרכז תיעוד יהדות צפון אפריקה במלחה"ע השנייה 

יום חמישי, 17.12.20, ב' בטבת תשפ"א
אשכנזים, ספרדים, צפון אפריקאים
האם נכללו היהודים בצפון אפריקה בפרוטוקול ועידת ואנזה?

מרצה: פרופ' דן מכמן
 

יום חמישי, 31.12.20, ט"ז בטבת תשפ"א
ברית של נרדפים 
וישי במרוקו - טיהורים וזהויות משתנות
מרצה: ד"ר אורית ואקנין־יקותיאלי    


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים > 02-5398855
 

פעילות מרכז התיעוד, ובה קורס זה, מתאפשרת הודות לתמיכתה של ועידת התביעות
התמונה באדיבות ארכיון ממוריאל פאריס