הדרך אל קומראן - הרצאה (5.8)

הצצה אל כיתות ימי הבית השני ויחסן לכת מדבר יהודה
תאריך: 05/08/2020
יום רביעי ט"ו באב תש"פ
שעה: 18:30
₪ 39.00

יום רביעי | 5.8.20, ט"ו באב | 19:30-18:30 | בזום

'הדרך אל קומראן'
הצצה אל כיתות ימי הבית השני ויחסן לכת מדבר יהודה

מרצה: פרופ' ישעיהו גפני

הרצאה מתוך הקורס 'לא הולכים בתלם'

להרשמה: 02-5398855 | act.ybz.org.il

 

התמונה מאוסף דוד עמירן, ארכיון יד בן־צבי
 

יום רביעי | 5.8.20, ט"ו באב | 19:30-18:30 | בזום

'הדרך אל קומראן'
הצצה אל כיתות ימי הבית השני ויחסן לכת מדבר יהודה

מרצה: פרופ' ישעיהו גפני

הרצאה מתוך הקורס 'לא הולכים בתלם'

להרשמה: 02-5398855 | act.ybz.org.il

 

התמונה מאוסף דוד עמירן, ארכיון יד בן־צבי