לא רק איגוד מקצועי - 100 להסתדרות (9.12)

ערב עיון במלאת 100 שנה לייסוד הסתדרות העובדים הכללית בארץ ישראל
תאריך: 09/12/2020
יום רביעי כ"ג בכסלו תשפ"א
שעה: 16:30
₪ 0.00

לא רק איגוד מקצועי...
קהילה, חברה ותרבות בעולמה של ההסתדרות
ערב עיון במלאת 100 שנה לייסוד הסתדרות העובדים הכללית בארץ ישראל

יו"ר: ד"ר אמנון רמון, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי

בעלי הבית
על תפקידן של גבריות וחיי משפחה בתקופת השיא של ההגמוניה הפועלית

ד"ר מתן בורד | המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן-צבי, אוניברסיטת תל-אביב

מה להסתדרות ולתרבות?
על אפיקי התרבות בהסתדרות ואופקיה 

פרופ' מאיר חזן | אוניברסיטת תל אביב

הצבא חגר סינר ויצא למלחמה
'נשיות' ו 'גבריות' בקהילת ההסתדרות

פרופ' בת־שבע מרגלית שטרן | מכון שכטר למדעי היהדות והאוניברסיטה הפתוחה 

בלא תשלום | בהרשמה מראש: 02-5398855, act.ybz.org.il | rishum@ybz.org.il

 

בתמונה: הפגנת נשים בירושלים, 1939 (אוסף רחל ינאית בן־צבי, ארכיון התמונות יד בן־צבי)

 

לא רק איגוד מקצועי...
קהילה, חברה ותרבות בעולמה של ההסתדרות
ערב עיון במלאת 100 שנה לייסוד הסתדרות העובדים הכללית בארץ ישראל

יו"ר: ד"ר אמנון רמון, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי

בעלי הבית
על תפקידן של גבריות וחיי משפחה בתקופת השיא של ההגמוניה הפועלית

ד"ר מתן בורד | המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן-צבי, אוניברסיטת תל-אביב

מה להסתדרות ולתרבות?
על אפיקי התרבות בהסתדרות ואופקיה 

פרופ' מאיר חזן | אוניברסיטת תל אביב

הצבא חגר סינר ויצא למלחמה
'נשיות' ו 'גבריות' בקהילת ההסתדרות

פרופ' בת־שבע מרגלית שטרן | מכון שכטר למדעי היהדות והאוניברסיטה הפתוחה 

בלא תשלום | בהרשמה מראש: 02-5398855, act.ybz.org.il | rishum@ybz.org.il

 

בתמונה: הפגנת נשים בירושלים, 1939 (אוסף רחל ינאית בן־צבי, ארכיון התמונות יד בן־צבי)