'בחשאי ספינה גוששת': מעפילים (ימי ד', 10:45-9:00, פתיחה 6.1)

סוגיות נבחרות במפעל ההעפלה
תאריך: 06/01/2021
יום רביעי כ"ב בטבת תשפ"א
שעה: 00:00
₪ 190.00

"בחשאי ספינה גוששת" - סוגיות נבחרות במפעל ההעפלה

"ונספר לך אז כי פתוחים השערים / כבר מזמן נפתחו, חי שמים.
ופתחה אותם זו חבורת נערים / שעמדה אותו לילה במים".
כך כתב נתן אלתרמן ב'טור השביעי', בשיר שהפך להיות מזוהה עם המעפילים ועם ההעפלה. בסדרה זו נאיר סוגיות נבחרות הקשורות במעפילים, בסביבתם ובמפעל ההעפלה.

חמישה מפגשי הרצאות | בימי רביעי מדי שבוע | 10:45-9:00  
רכזת הקורס: שרון זמיר־גולדפרב


יום רביעי, 6.1.2021, כ"ב בטבת תשפ"א 
מחנות עקורים באירופה ומחנה מעצר בדרך
התחנות שבין השואה לארץ ישראל
מרצה: פרופ' חנה יבלונקה

יום רביעי, 13.1.2021, כ"ט בטבת תשפ"א
אקסודוס
סרט ששינה את ההיסטוריה  
מרצה: פרופ' אביבה חלמיש

יום רביעי, 20.1.2021, ז' בשבט תשפ"א 
מה ביקשנו לזכור ומה העדפנו לשכוח?
הבריטים וההעפלה
מרצה: פרופ' מוטי גולני

יום רביעי, 27.1.2021, י"ד בשבט תשפ"א 
'בנות אלוהים או בנות אדם?'
זהותן של נשות היישוב בהעפלה
מרצה: פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן

יום רביעי, 3.2.2021, כ"א בשבט תשפ"א 
ההעפלה של יהודי צפון אפריקה
הסנונית שקדמה לעלייה ההמונית
מרצה: פרופ' חיים סעדון

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. להרשמה ולבירורים: 02-5398855

על פי הרוב ובמידת האפשר, מפגשי הקורס יוקלטו - בהסכמת המרצים. 
ההקלטות יימסרו לנרשמים באמצעות קישור וסיסמה, אשר יהיו תקפים למשך שבועיים מתום הקורס. אין להפיץ קישור זה!
יד בן־צבי אינה מתחייבת על איכות ההקלטות של המפגשים. 

"בחשאי ספינה גוששת" - סוגיות נבחרות במפעל ההעפלה

"ונספר לך אז כי פתוחים השערים / כבר מזמן נפתחו, חי שמים.
ופתחה אותם זו חבורת נערים / שעמדה אותו לילה במים".
כך כתב נתן אלתרמן ב'טור השביעי', בשיר שהפך להיות מזוהה עם המעפילים ועם ההעפלה. בסדרה זו נאיר סוגיות נבחרות הקשורות במעפילים, בסביבתם ובמפעל ההעפלה.

חמישה מפגשי הרצאות | בימי רביעי מדי שבוע | 10:45-9:00  
רכזת הקורס: שרון זמיר־גולדפרב


יום רביעי, 6.1.2021, כ"ב בטבת תשפ"א 
מחנות עקורים באירופה ומחנה מעצר בדרך
התחנות שבין השואה לארץ ישראל
מרצה: פרופ' חנה יבלונקה

יום רביעי, 13.1.2021, כ"ט בטבת תשפ"א
אקסודוס
סרט ששינה את ההיסטוריה  
מרצה: פרופ' אביבה חלמיש

יום רביעי, 20.1.2021, ז' בשבט תשפ"א 
מה ביקשנו לזכור ומה העדפנו לשכוח?
הבריטים וההעפלה
מרצה: פרופ' מוטי גולני

יום רביעי, 27.1.2021, י"ד בשבט תשפ"א 
'בנות אלוהים או בנות אדם?'
זהותן של נשות היישוב בהעפלה
מרצה: פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן

יום רביעי, 3.2.2021, כ"א בשבט תשפ"א 
ההעפלה של יהודי צפון אפריקה
הסנונית שקדמה לעלייה ההמונית
מרצה: פרופ' חיים סעדון

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. להרשמה ולבירורים: 02-5398855

על פי הרוב ובמידת האפשר, מפגשי הקורס יוקלטו - בהסכמת המרצים. 
ההקלטות יימסרו לנרשמים באמצעות קישור וסיסמה, אשר יהיו תקפים למשך שבועיים מתום הקורס. אין להפיץ קישור זה!
יד בן־צבי אינה מתחייבת על איכות ההקלטות של המפגשים.