חירות, שיוויון ואחווה במהפכה הציונית (22.10)

ערב עיון לכבוד הוצאת ספרה של בת שבע מרגלית שטרן: 'מהפכנית' עדה פישמן מימון:סיפור חיים בהוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות ויד יצחק בן צבי
תאריך: 22/10/2018
יום שני י"ג בחשון תשע"ט
שעה: 17:00
מספר מקומות: קיים במלאי
₪ 0.00

חירות שיוויון ואחווה במהפכה הציונית

ערב עיון לכבוד ספרה של בת-שבע מרגלית שטרן

 'מהפכנית סיפור חיים: עדה פישמן מימון'

בהוצאת מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות ויד יצחק בן־צבי

יום שני, י"ג בחשוון תשע"ט, 22.10.2018, 20:00-17:00

צריף הנשיא, יד יצחק בן-צבי, רח' אבן גבירול 14, ירושלים

 

17.00 ברכות

יעקב יניב | מנכ"ל יד יצחק בן-צבי

17:05 מושב ראשון

יו"ר : פרופ' דורון בר |  מכון שכטר למדעי היהדות

פרופ' ישראל ברטל האוניברסיטה העברית | שווי זכויות, הן כיחידים והן כלאום

מנחם בגין שנמחק, בן-גוריון שהושכח

פרופ' מרגלית שילה אוניברסיטת בר אילן | אחווה ושליחות לאומית – על פעילות הנשים ה"פרופסיונאליות" בקרב קבוצות שוליים ביישוב היהודי בתקופת המנדט

ד"ר עינת רמון מכון שכטר למדעי היהדות | לבירור מורכבות מושגי השוויון, הצדק והחירות

 

בהגותו (היהודית) של א. ד. גורדון

 

18.35 מושב שני

יו"ר : ד"ר אמנון רמון | סגן ראש המכון לחקר ארץ-ישראל וישובה יד יצחק בן-צבי

 

פרופ' מאיר חזן  אוניברסיטת תל-אביב | ציונות של שלום וביטחון: גרסת הפועל הצעיר

פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן אוניברסיטת בר אילן | עולמות מתנגשים- שוויון, אחווה וזהות יהודית בעולמן של לא-יהודיות בישראל בשנות החמישים

פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן מכון שכטר למדעי היהדות | לא אישה סנטימנטלית: מאבקה

 

של עדה פישמן-מימון לשוויון ולאחווה ביישוב ובישראל

חירות שיוויון ואחווה במהפכה הציונית

ערב עיון לכבוד ספרה של בת-שבע מרגלית שטרן

 'מהפכנית סיפור חיים: עדה פישמן מימון'

בהוצאת מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות ויד יצחק בן־צבי

יום שני, י"ג בחשוון תשע"ט, 22.10.2018, 20:00-17:00

צריף הנשיא, יד יצחק בן-צבי, רח' אבן גבירול 14, ירושלים

 

17.00 ברכות

יעקב יניב | מנכ"ל יד יצחק בן-צבי

17:05 מושב ראשון

יו"ר : פרופ' דורון בר |  מכון שכטר למדעי היהדות

פרופ' ישראל ברטל האוניברסיטה העברית | שווי זכויות, הן כיחידים והן כלאום

מנחם בגין שנמחק, בן-גוריון שהושכח

פרופ' מרגלית שילה אוניברסיטת בר אילן | אחווה ושליחות לאומית – על פעילות הנשים ה"פרופסיונאליות" בקרב קבוצות שוליים ביישוב היהודי בתקופת המנדט

ד"ר עינת רמון מכון שכטר למדעי היהדות | לבירור מורכבות מושגי השוויון, הצדק והחירות

 

בהגותו (היהודית) של א. ד. גורדון

 

18.35 מושב שני

יו"ר : ד"ר אמנון רמון | סגן ראש המכון לחקר ארץ-ישראל וישובה יד יצחק בן-צבי

 

פרופ' מאיר חזן  אוניברסיטת תל-אביב | ציונות של שלום וביטחון: גרסת הפועל הצעיר

פרופ' לילך רוזנברג-פרידמן אוניברסיטת בר אילן | עולמות מתנגשים- שוויון, אחווה וזהות יהודית בעולמן של לא-יהודיות בישראל בשנות החמישים

פרופ' בת-שבע מרגלית שטרן מכון שכטר למדעי היהדות | לא אישה סנטימנטלית: מאבקה

 

של עדה פישמן-מימון לשוויון ולאחווה ביישוב ובישראל