הרובע היהודי: מסע בין שכבות הזמן (26.9, חוה"מ סוכות)

בעקבות ירושלים של מלכים, נביאים ומשוררים
תאריך: 26/09/2021
יום ראשון כ' בתשרי תשפ"ב
שעה: 12:00
*
₪ 40.00

הרובע היהודי: מסע בין שכבות הזמן

הרובע היהודי הוא מעין מיקרוקוסמוס של ירושלים כולה. נכיר שרידים ארכיאולוגיים מרתקים מתקופותיה ומתרבויותיה הרבות של ירושלים ונפגוש מלכים, נביאים ומשוררים שחיו ופעלו בעיר לאורך ההיסטוריה.

שעות הסיור: 13:30-12:00
מדריך: ארז ברטמן
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

הרובע היהודי: מסע בין שכבות הזמן

הרובע היהודי הוא מעין מיקרוקוסמוס של ירושלים כולה. נכיר שרידים ארכיאולוגיים מרתקים מתקופותיה ומתרבויותיה הרבות של ירושלים ונפגוש מלכים, נביאים ומשוררים שחיו ופעלו בעיר לאורך ההיסטוריה.

שעות הסיור: 13:30-12:00
מדריך: ארז ברטמן
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).