מעורב ירושלמי: נחלאות (12.8)

בסדרה "ירושלים בקטנה" - סיורים קצרים
תאריך: 12/08/2021
יום חמישי ד' באלול תשפ"א
שעה: 20:00
*
₪ 40.00

מעורב ירושלמי
נכיר פסיפס אנושי מרתק ומגוון בשכונות לב העיר, המכונות 'הנחלאות'. נלך
 בעקבות עדות, מסורות וזיכרונות בין חצרות וסמטאות ונכיר מנהגים, אנשים, אגדות וסיפורים משלל קהילות   מהם שבאו מארצות רחוקות, ומהם שצמחו כאן בשכונות.

שעות הסיור: 21:30-20:00
מדריך: אייל ויינשטיין
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

מעורב ירושלמי
נכיר פסיפס אנושי מרתק ומגוון בשכונות לב העיר, המכונות 'הנחלאות'. נלך
 בעקבות עדות, מסורות וזיכרונות בין חצרות וסמטאות ונכיר מנהגים, אנשים, אגדות וסיפורים משלל קהילות   מהם שבאו מארצות רחוקות, ומהם שצמחו כאן בשכונות.

שעות הסיור: 21:30-20:00
מדריך: אייל ויינשטיין
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).