מסופוטמיה - בין ארכיאולוגיה ומקרא (25.10)

מפגש שני בקורס 'הטל צל ענק' - ארץ ישראל והמזרח הקדום
תאריך: 25/10/2020
יום ראשון ז' בחשון תשפ"א
שעה: 09:00
₪ 49.00

יום ראשון, 25.10.20, ז' בחשוון תשפ"א
חקר מסופוטמיה - בין ארכיאולוגיה ומקרא
מרצה: פרופ' יוסי גרפינקל

התפתחות המחקר במסופוטמיה מראשיתו ועד ימינו, בדגש על 'יחסי אהבה-שנאה' בין המחקר לרקע המקראי

מפגש שני בקורס 'הטל צל ענק' - ארץ ישראל והמזרח הקדום
המפגש הבא (1.11): 1200 לפנה״ס במסופוטמיה
 לפרטים ולהרשמה: 02-5398855

*ההרצאה תתקיים בזום, לא תתאפשר קבלת הקלטה לנרשמים להרצאה יחידה

יום ראשון, 25.10.20, ז' בחשוון תשפ"א
חקר מסופוטמיה - בין ארכיאולוגיה ומקרא
מרצה: פרופ' יוסי גרפינקל

התפתחות המחקר במסופוטמיה מראשיתו ועד ימינו, בדגש על 'יחסי אהבה-שנאה' בין המחקר לרקע המקראי

מפגש שני בקורס 'הטל צל ענק' - ארץ ישראל והמזרח הקדום
המפגש הבא (1.11): 1200 לפנה״ס במסופוטמיה
 לפרטים ולהרשמה: 02-5398855

*ההרצאה תתקיים בזום, לא תתאפשר קבלת הקלטה לנרשמים להרצאה יחידה