מכתרילבקה לירושלים (ימי ה', 12:00-11:00, פתיחה 15.10)

ארבעה מפגשים: יהדות מזרח אירופה ביצירה הספרותית ביידיש
תאריך: 15/10/2020
יום חמישי כ"ז בתשרי תשפ"א
שעה: 00:00
₪ 160.00

מכתרילבקה לירושלים
יהדות מזרח אירופה ביצירה הספרותית ביידיש

ארבעה מפגשי הרצאות | בימי חמישי מדי שבועיים/חודש, 12:00-11:00
רכזת הקורס: שרון זמיר-גולדפרב

מרצה: ד"ר מרדכי יושקובסקי

הקורס יעסוק בפרקים שונים בתולדות יהדות מזרח אירופה ובתרבות היידיש ויתמקד בהיבטים היסטוריים של היצירה הספרותית ביידיש. נתעמק בהווי העיירה היהודית, בהגירת היהודים מאירופה מעבר לים וביצירה ביידיש בארץ ישראל. באמצעות יצירות ספרות ננתח היבטים שונים שאיפיינו את שבילי ההיסטוריה היהודית במאה ה20.

יום חמישי, 15.10.20, כ"ז בתשרי תשפ"א
תרבות יידיש כתיעוד היסטורי של יהדות מזרח אירופה ושלוחותיה

יום חמישי, 29.10.20, י"א בחשוון תשפ"א
 ה"שטעטל" (עיירה) כמערך החיים היהודיים יתרונות וחסרונות

יום חמישי, 26.11.20, י' בכסלו תשפ"א
 דילמות המעבר מעיירה לעיר גדולה

יום חמישי, 24.12.20, ט' בטבת תשפ"א
עולמם של "קליינע מענטשעלעך" בספרות היידיש הקלאסית

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים > 02-5398855

מכתרילבקה לירושלים
יהדות מזרח אירופה ביצירה הספרותית ביידיש

ארבעה מפגשי הרצאות | בימי חמישי מדי שבועיים/חודש, 12:00-11:00
רכזת הקורס: שרון זמיר-גולדפרב

מרצה: ד"ר מרדכי יושקובסקי

הקורס יעסוק בפרקים שונים בתולדות יהדות מזרח אירופה ובתרבות היידיש ויתמקד בהיבטים היסטוריים של היצירה הספרותית ביידיש. נתעמק בהווי העיירה היהודית, בהגירת היהודים מאירופה מעבר לים וביצירה ביידיש בארץ ישראל. באמצעות יצירות ספרות ננתח היבטים שונים שאיפיינו את שבילי ההיסטוריה היהודית במאה ה20.

יום חמישי, 15.10.20, כ"ז בתשרי תשפ"א
תרבות יידיש כתיעוד היסטורי של יהדות מזרח אירופה ושלוחותיה

יום חמישי, 29.10.20, י"א בחשוון תשפ"א
 ה"שטעטל" (עיירה) כמערך החיים היהודיים יתרונות וחסרונות

יום חמישי, 26.11.20, י' בכסלו תשפ"א
 דילמות המעבר מעיירה לעיר גדולה

יום חמישי, 24.12.20, ט' בטבת תשפ"א
עולמם של "קליינע מענטשעלעך" בספרות היידיש הקלאסית

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים > 02-5398855