מתחום המושב למדינת ישראל - קורס

על ההשכלה, לאומיות וציונות
תאריך: 11/08/2020
יום שלישי כ"א באב תש"פ
שעה: 00:00
₪ 80.00

מתחום המושב למדינת ישראל

שלושה מפגשי הרצאות בזום | מדי יום שלישי | 19:30-18:30 
רכזת הקורסנעמה ניסני


בין עולמם של יהודי מזרח ומרכז אירופה במאה ה־19 למציאות הישראלית בימינויום שלישי, 11.08.2020, כ"א באב תש"ף
מאמנציפציה לאוטואמנציפציה, מהשכלה לציונות
לידתה של תנועת ההשכלה והשפעתה במזרח אירופה

מרצהפרופ' עמנואל אטקס, האוניברסיטה העברית יום שלישי  18.08.20, כ"ח באב תש"ף
קוזקים יהודים והרב גאייר
אוטופיה ודיסטופיה אצל יהודה לייב גורדון והרצל

מרצהפרופ' שמואל פיינר, אוניברסיטת בר־אילן

 

יום שלישי, 25.08.20, ה' באלול תש"ף
מ'אהבת ציון' לשיבת ציון
מורשת תנועת ההשכלה במדינת ישראל

מרצה: פרופ' ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית 

 

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים
לפרטים נוספים > 02-5398855 | act.ybz.org.il.

מתחום המושב למדינת ישראל

שלושה מפגשי הרצאות בזום | מדי יום שלישי | 19:30-18:30 
רכזת הקורסנעמה ניסני


בין עולמם של יהודי מזרח ומרכז אירופה במאה ה־19 למציאות הישראלית בימינויום שלישי, 11.08.2020, כ"א באב תש"ף
מאמנציפציה לאוטואמנציפציה, מהשכלה לציונות
לידתה של תנועת ההשכלה והשפעתה במזרח אירופה

מרצהפרופ' עמנואל אטקס, האוניברסיטה העברית יום שלישי  18.08.20, כ"ח באב תש"ף
קוזקים יהודים והרב גאייר
אוטופיה ודיסטופיה אצל יהודה לייב גורדון והרצל

מרצהפרופ' שמואל פיינר, אוניברסיטת בר־אילן

 

יום שלישי, 25.08.20, ה' באלול תש"ף
מ'אהבת ציון' לשיבת ציון
מורשת תנועת ההשכלה במדינת ישראל

מרצה: פרופ' ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית 

 

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים
לפרטים נוספים > 02-5398855 | act.ybz.org.il.