'מתוך ההפיכה' (ימי א', 19:30-20:45, פתיחה 25.10)

ארבעה מפגשים: על מנהיגים ועושי מעשה בימי אפלה 1947-1939
תאריך: 25/10/2020
יום ראשון ז' בחשון תשפ"א
שעה: 00:00
₪ 120.00

מתוך ההפֵיכָה
על מנהיגים ועושי מעשה בימי אפלה, 1939 - 1947

ארבעה מפגשי הרצאות | בימי ראשון מדי חודש | 20:45-19:30
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך

מרצה: משה חרמץ

יום ראשון, 25.10.20, ז' בחשוון תשפ"א
'זכיתי לראות הגנה יהודית בגטו'
סיפורו של מרדכי אנילביץ', מפקד המרידה העממית הראשונה והגדולה באירופה - מרד גטו ורשה

יום ראשון, 15.11.20, כ"ח בחשוון תשפ"א
פחד, שנאה והערצה בכפיפה אחת  
דמותו של מרדכי רומקובסקי, ראש היודנראט בגטו לודג' -אחרון הגטאות בפולין

יום ראשון, 6.12.20, כ' בכסלו תשפ"א
'רכבת אל הגהינום'  
מי אתה, רודולף הס, מפקד המחנה שהפך לסמל השואה - אושוויץ?

יום ראשון, 17.1.21, ד' בשבט תשפ"א
'מכר את נפשו לשטן'
על המאבק להצלת יהודי הונגריה בגרסתו של ד"ר ישראל קסטנר


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים > 02-5398855

מתוך ההפֵיכָה
על מנהיגים ועושי מעשה בימי אפלה, 1939 - 1947

ארבעה מפגשי הרצאות | בימי ראשון מדי חודש | 20:45-19:30
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך

מרצה: משה חרמץ

יום ראשון, 25.10.20, ז' בחשוון תשפ"א
'זכיתי לראות הגנה יהודית בגטו'
סיפורו של מרדכי אנילביץ', מפקד המרידה העממית הראשונה והגדולה באירופה - מרד גטו ורשה

יום ראשון, 15.11.20, כ"ח בחשוון תשפ"א
פחד, שנאה והערצה בכפיפה אחת  
דמותו של מרדכי רומקובסקי, ראש היודנראט בגטו לודג' -אחרון הגטאות בפולין

יום ראשון, 6.12.20, כ' בכסלו תשפ"א
'רכבת אל הגהינום'  
מי אתה, רודולף הס, מפקד המחנה שהפך לסמל השואה - אושוויץ?

יום ראשון, 17.1.21, ד' בשבט תשפ"א
'מכר את נפשו לשטן'
על המאבק להצלת יהודי הונגריה בגרסתו של ד"ר ישראל קסטנר


קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים > 02-5398855