'מתוך ההפיכה' (ימי א', 19:30-20:45, פתיחה 25.10)

ארבעה מפגשים: על מנהיגים ועושי מעשה בימי אפלה 1947-1939
תאריך: 25/10/2020
יום ראשון ז' בחשון תשפ"א
שעה: 00:00
₪ 120.00

מתוך ההפֵיכָה
על מנהיגים ועושי מעשה בימי אפלה, 1939 - 1947 [חלק ראשון מקורס שנתי]


ארבעה מפגשי הרצאות בזום | בימי ראשון מדי חודש | 20:45-19:30 

שימו לב: המפגשים בקורס זה לא יוקלטו

רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך

מרצה: משה חרמץ

יום ראשון, 25.10.20, ז' בחשוון תשפ"א
'זכיתי לראות הגנה יהודית בגטו'
סיפורו של מרדכי אנילביץ', מפקד המרידה העממית הראשונה והגדולה באירופה - מרד גטו ורשה

יום ראשון, 15.11.20, כ"ח בחשוון תשפ"א
פחד, שנאה והערצה בכפיפה אחת  
דמותו של מרדכי רומקובסקי, ראש היודנראט בגטו לודז' - אחרון הגטאות בפולין

יום ראשון, 6.12.20, כ' בכסלו תשפ"א
'רכבת אל הגהינום'  
רודולף הס, מפקד המחנה שהפך לסמל השואה - אושוויץ

יום ראשון, 27.12.20, י"ב בטבת תשפ"א
'מכר את נפשו לשטן'
על המאבק להצלת יהודי הונגריה בגרסתו של ד"ר ישראל קסטנר


*המפגשים בקורס זה לא יוקלטו
קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים
 
לפרטים נוספים > 02-5398855

מתוך ההפֵיכָה
על מנהיגים ועושי מעשה בימי אפלה, 1939 - 1947 [חלק ראשון מקורס שנתי]


ארבעה מפגשי הרצאות בזום | בימי ראשון מדי חודש | 20:45-19:30 

שימו לב: המפגשים בקורס זה לא יוקלטו

רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך

מרצה: משה חרמץ

יום ראשון, 25.10.20, ז' בחשוון תשפ"א
'זכיתי לראות הגנה יהודית בגטו'
סיפורו של מרדכי אנילביץ', מפקד המרידה העממית הראשונה והגדולה באירופה - מרד גטו ורשה

יום ראשון, 15.11.20, כ"ח בחשוון תשפ"א
פחד, שנאה והערצה בכפיפה אחת  
דמותו של מרדכי רומקובסקי, ראש היודנראט בגטו לודז' - אחרון הגטאות בפולין

יום ראשון, 6.12.20, כ' בכסלו תשפ"א
'רכבת אל הגהינום'  
רודולף הס, מפקד המחנה שהפך לסמל השואה - אושוויץ

יום ראשון, 27.12.20, י"ב בטבת תשפ"א
'מכר את נפשו לשטן'
על המאבק להצלת יהודי הונגריה בגרסתו של ד"ר ישראל קסטנר


*המפגשים בקורס זה לא יוקלטו
קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים
 
לפרטים נוספים > 02-5398855