אם המושבות – סיור במושבה הגרמנית (23.9, חוה"מ סוכות)

בין בתי האבן, הצמחייה העבותה וסיפורים על חזון ושיברו
תאריך: 23/09/2021
יום חמישי י"ז בתשרי תשפ"ב
שעה: 12:00
*
₪ 40.00

בין הראשונים שבנו את ירושלים שמחוץ לחומות היו גם הגרמנים הטמפלרים, קבוצה של נוצרים גרמנים אדוקים שבאו לבנות חברת מופת ולקבל את פני המשיח בארץ הקודש. אלא שלהיסטוריה היו תכניות אחרות לגבי עתיד הכת והארץ....
סיור בין בתי האבן, הצמחייה העבותה שהותירו אחריהם וסיפורים על חזון ושיברו.

מדריכה: אורלי בן־משה

שעות הסיור: 13:30-12:00

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

צילום: ברוך גיאן

בין הראשונים שבנו את ירושלים שמחוץ לחומות היו גם הגרמנים הטמפלרים, קבוצה של נוצרים גרמנים אדוקים שבאו לבנות חברת מופת ולקבל את פני המשיח בארץ הקודש. אלא שלהיסטוריה היו תכניות אחרות לגבי עתיד הכת והארץ....
סיור בין בתי האבן, הצמחייה העבותה שהותירו אחריהם וסיפורים על חזון ושיברו.

מדריכה: אורלי בן־משה

שעות הסיור: 13:30-12:00

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

צילום: ברוך גיאן