השלמה להתמחות נצרות (23.11) Complementary day- Christianity

Complementary study day
תאריך: 23/11/2020
יום שני ז' בכסלו תשפ"א
שעה: 09:00
₪ 90.00
Monday, Nov. 23

Yisca Harani: The Via Dolorosa - faith, history, tradition
Dr. Anastasia V. Keshman: Deciphering local art
Rabbi Dr. David Rosen: Jewish reading of the scriptures

 
Photo: Tamar Hayardeni
Monday, Nov. 23

Yisca Harani: The Via Dolorosa - faith, history, tradition
Dr. Anastasia V. Keshman: Deciphering local art
Rabbi Dr. David Rosen: Jewish reading of the scriptures

 
Photo: Tamar Hayardeni