ניגונים מבית אבא: צלילים בנחלאות (8.10)

סיור בליווי נגן בין עדות וסמטאות, לכבוד כנס ירושלים למסורתיות
תאריך: 08/10/2021
יום שישי ב' בחשון תשפ"ב
שעה: 09:00
₪ 100.00

ניגונים מבית אבא
סיור מרתק בעקבות מסורות, ניגונים ופיוטים בשכונות לב העיר שזכו לכינוי 'נחלאות׳. בין חצרות הבתים נכיר את הפסיפס האנושי המגוון, נשמע על מנהגי העדות ונאזין לצלילים המייחדים כל אחת מהן, בליווי נגן עוד.
שעות הסיור: 12:00-9:00
מדריכה: רעות יהודאי
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

ניגונים מבית אבא
סיור מרתק בעקבות מסורות, ניגונים ופיוטים בשכונות לב העיר שזכו לכינוי 'נחלאות׳. בין חצרות הבתים נכיר את הפסיפס האנושי המגוון, נשמע על מנהגי העדות ונאזין לצלילים המייחדים כל אחת מהן, בליווי נגן עוד.
שעות הסיור: 12:00-9:00
מדריכה: רעות יהודאי
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).