עומדים על הפרק (ימי ב', 18:00-19:00, פתיחה 4.1)

ממשיכים בליווי מיזם 929 ובלימוד הפרק היומי עם הרב ד"ר בני לאו ומרצים נוספים
תאריך: 04/01/2021
יום שני כ' בטבת תשפ"א
שעה: 00:00
₪ 150.00

עומדים על הפרק [סמסטר חורף]
ממשיכים בליווי מיזם 929 ובלימוד הפרק היומי עם הרב ד"ר בני לאו ומרצים נוספים

חמישה מפגשי הרצאות | בימי שני מדי שבוע | 19:00-18:00
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך

יום שני, 4.1.2021 כ' בטבת, תשפ"א   
"גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותיטעה"
על היחסים המורכבים בין האל לעמו ולעמים סביב - תהילים פ'
מרצה: הרב ד"ר בני לאו 

יום שני, 11.1.2021, כ"ז בטבת תשפ"א 
"אוהל שיכן באדם"
היתכן שנמצא האוהל? מבט מהשטח - תהילים ע"ח
מרצה: אפרת נתן

יום שני, 18.1.2021, ה' בשבט תשפ"א   
"בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל"
על גדלות האל ועל חסדיו עם האדם הקטון - תהילים צ'
מרצה: הרב ד"ר בני לאו 

יום שני, 25.1.2021, י"ב בשבט
"אמת מארץ תצמח"
על אמת ארצית ועל צדק שמיימי במזמורי תהילים - תהילים פ"ה
מרצה: ד"ר הלל מאלי

יום שני, 1.2.2021, י"ט בשבט תשפ"א   
"עבדו את ה' בשמחה"
על אוסף מזמורי תודה נרגשים - תהילים ק'
מרצה: הרב ד"ר בני לאו 

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. להרשמה ולבירורים: 02-5398855

על פי הרוב ובמידת האפשר, מפגשי הקורס יוקלטו - בהסכמת המרצים.
ההקלטות יימסרו לנרשמים באמצעות קישור וסיסמה, אשר יהיו תקפים למשך שבועיים מתום הקורס. אין להפיץ קישור זה!
יד בן־צבי אינה מתחייבת על איכות ההקלטות של המפגשים.

 

עומדים על הפרק [סמסטר חורף]
ממשיכים בליווי מיזם 929 ובלימוד הפרק היומי עם הרב ד"ר בני לאו ומרצים נוספים

חמישה מפגשי הרצאות | בימי שני מדי שבוע | 19:00-18:00
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך

יום שני, 4.1.2021 כ' בטבת, תשפ"א   
"גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותיטעה"
על היחסים המורכבים בין האל לעמו ולעמים סביב - תהילים פ'
מרצה: הרב ד"ר בני לאו 

יום שני, 11.1.2021, כ"ז בטבת תשפ"א 
"אוהל שיכן באדם"
היתכן שנמצא האוהל? מבט מהשטח - תהילים ע"ח
מרצה: אפרת נתן

יום שני, 18.1.2021, ה' בשבט תשפ"א   
"בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל"
על גדלות האל ועל חסדיו עם האדם הקטון - תהילים צ'
מרצה: הרב ד"ר בני לאו 

יום שני, 25.1.2021, י"ב בשבט
"אמת מארץ תצמח"
על אמת ארצית ועל צדק שמיימי במזמורי תהילים - תהילים פ"ה
מרצה: ד"ר הלל מאלי

יום שני, 1.2.2021, י"ט בשבט תשפ"א   
"עבדו את ה' בשמחה"
על אוסף מזמורי תודה נרגשים - תהילים ק'
מרצה: הרב ד"ר בני לאו 

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. להרשמה ולבירורים: 02-5398855

על פי הרוב ובמידת האפשר, מפגשי הקורס יוקלטו - בהסכמת המרצים.
ההקלטות יימסרו לנרשמים באמצעות קישור וסיסמה, אשר יהיו תקפים למשך שבועיים מתום הקורס. אין להפיץ קישור זה!
יד בן־צבי אינה מתחייבת על איכות ההקלטות של המפגשים.