עומדים על הפרק: תהילים (ימי ב', 18:00-19:00, פתיחה 15.2)

ממשיכים ללוות את מיזם 929 וללמוד את הפרק היומי עם הרב ד"ר בני לאו ומרצים אורחים
תאריך: 15/02/2021
יום שני ג' באדר תשפ"א
שעה: 18:00
₪ 180.00

עומדים על הפרק
ממשיכים ללוות את מיזם 929 וללמוד את הפרק היומי
עם הרב ד"ר בני לאו ומרצים אורחים 

שישה מפגשי הרצאות | בימי שני מדי שבוע | 19:00-18:00
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך | עלות: 180 ₪


יום שני, 15.2.2021, ג' באדר תשפ''א
'מנחל בדרך ישתה'
מראות הטבע בקובץ פרקי הימים האחרונים - תהילים ק"י
מרצה:  הרב ד"ר בני לאו


יום שני, 22.2.2021, י' באדר תשפ''א
'מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אימי'
תהילים כאוטוביוגרפיה של דוד המלך בראי ספרות האגדה
מרצה: פרופ' אביגדור שנאן


יום שני, 1.3.2021, י"ז באדר תשפ''א
'אני שלום, וכי אדבר – המה למלחמה'
פרקים מימי בריחה ואי הבנת שנאת אדם אוהב - תהילים ק"כ
מרצה: הרב ד"ר בני לאו


יום שני, 8.3.2021, כ"ד באדר תשפ''א
'ברכי נפשי את ה' הללויה'
סיפורה של הבריאה אליבא דתהילים - תהילים ק"ד
מרצה: פרופ' חננאל מאק


יום שני, 15.3.2021, ב' בניסן תשפ''א
'ממעמקים קראתיך ה'
שירי שיבת ציון וקובץ תפילות עומק היוצאות מן הלב - תהילים ק"ל
מרצה: הרב ד"ר בני לאו


יום שני, 22.3.2021, ט' בניסן תשפ''א
'בצאת ישראל ממצרים'
יציאת מצרים: בין היסטוריה להגות - תהילים קי"ד
מרצה: ד"ר יושי פרג'ון

 

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: 
rishum@ybz.org.il | 02-5398855

בציור: דוד המלך מנגן (ח' ואן הונתורסט, 1622)

עומדים על הפרק
ממשיכים ללוות את מיזם 929 וללמוד את הפרק היומי
עם הרב ד"ר בני לאו ומרצים אורחים 

שישה מפגשי הרצאות | בימי שני מדי שבוע | 19:00-18:00
רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך | עלות: 180 ₪


יום שני, 15.2.2021, ג' באדר תשפ''א
'מנחל בדרך ישתה'
מראות הטבע בקובץ פרקי הימים האחרונים - תהילים ק"י
מרצה:  הרב ד"ר בני לאו


יום שני, 22.2.2021, י' באדר תשפ''א
'מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אימי'
תהילים כאוטוביוגרפיה של דוד המלך בראי ספרות האגדה
מרצה: פרופ' אביגדור שנאן


יום שני, 1.3.2021, י"ז באדר תשפ''א
'אני שלום, וכי אדבר – המה למלחמה'
פרקים מימי בריחה ואי הבנת שנאת אדם אוהב - תהילים ק"כ
מרצה: הרב ד"ר בני לאו


יום שני, 8.3.2021, כ"ד באדר תשפ''א
'ברכי נפשי את ה' הללויה'
סיפורה של הבריאה אליבא דתהילים - תהילים ק"ד
מרצה: פרופ' חננאל מאק


יום שני, 15.3.2021, ב' בניסן תשפ''א
'ממעמקים קראתיך ה'
שירי שיבת ציון וקובץ תפילות עומק היוצאות מן הלב - תהילים ק"ל
מרצה: הרב ד"ר בני לאו


יום שני, 22.3.2021, ט' בניסן תשפ''א
'בצאת ישראל ממצרים'
יציאת מצרים: בין היסטוריה להגות - תהילים קי"ד
מרצה: ד"ר יושי פרג'ון

 

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים.
לפרטים נוספים: 
rishum@ybz.org.il | 02-5398855

בציור: דוד המלך מנגן (ח' ואן הונתורסט, 1622)