ראשונים לציון הינה הינם: הרבנים הספרדים של ירושלים וא''י (4.3)

כנס מקוון במלאות מאתיים שנה לפטירת הרב רפאל יוסף חזן (בעל "חקרי לב")
תאריך: 04/03/2021
יום חמישי כ' באדר תשפ"א
שעה: 16:00
₪ 0.00

יום חמישי | 4.3.2021, כ' באדר תשפ"א | 18:30-16:00 | בזום 

ראשונים לציון הנה הינם: הרבנים הספרדים של ירושלים וארץ ישראל
במלאות מאתיים שנה לפטירת הרב רפאל יוסף חזן (בעל "חקרי לב") | ב'זום'

מרכז עודד וטוני אליָשׁר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל | מכון בן־צבי | המכון לחקר א"י ויישובה
הקתדרה לחקר תולדות הרבנות בדורות האחרונים ע"ש יקותיאל וחנה קליין, אוניברסיטת בר־אילן

16:00 דברי פתיחה 
          ד"ר דותן ארד, ראש מרכז אלישר

          ברכות
          כבוד הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר, רבה של ירושלים
          פרופ' ירון הראלדיקן הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר־אילן

16:15–17:15 מושב ראשון: התקופה העות'מאנית
יו"ר: ד"ר רות למדן, אוניברסיטת תל אביב

"בימינו יהיה חרבן בית שלישי"
הראשונים לציון הרב אברהם חיים גאגין והרב יעקב שאול אלישר על אימת היפרדות קהילות העולים לירושלים מן העדה הספרדית
פרופ' ירון הראל
אוניברסיטת בר־אילן

דרשתו של הראשון לציון הרב רפאל יוסף חזן, שבת הגדול תקע"ד
פרופ' צבי זוהר, אוניברסיטת בר־אילן 

"התורה מסרה כח זה לחכמים"
גיטין והתרת עגונות במכתבי הרב נתן עמרם אל חכמי א"י (במלאות 150 שנה לפטירת הרב עמרם)
ד"ר לילך תורג'מן, מכללת דוד ילין

17:30-17:15 אתנחתה מוזיקלית

18:30-17:30 מושב שני: בימי המנדט ובימי המדינה
יו"ר: ד"ר מיכל בן־יעקב, מכללת אפרתה

"גרעין זה שזרע בעמל ובתבונה"
הרב יעקב מאיר, ראשון לציון בעידן של תמורות
ד"ר מלכה כ"ץ, מכללת דוד ילין

"מאהבתו לאחדות האומה"?
הרב עֻזיאל על ריבוי נשים - בירור מחודש
פרופ' עמיחי רדזינר, אוניברסיטת בר־אילן


 ללא תשלום | להרשמה טלפונית ולבירורים: 02-5398855 | rishum@ybz.org.il
 

 

בתמונה: הרב יעקב מאיר (ספריית הקונגרס האמריקני)

 

יום חמישי | 4.3.2021, כ' באדר תשפ"א | 18:30-16:00 | בזום 

ראשונים לציון הנה הינם: הרבנים הספרדים של ירושלים וארץ ישראל
במלאות מאתיים שנה לפטירת הרב רפאל יוסף חזן (בעל "חקרי לב") | ב'זום'

מרכז עודד וטוני אליָשׁר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל | מכון בן־צבי | המכון לחקר א"י ויישובה
הקתדרה לחקר תולדות הרבנות בדורות האחרונים ע"ש יקותיאל וחנה קליין, אוניברסיטת בר־אילן

16:00 דברי פתיחה 
          ד"ר דותן ארד, ראש מרכז אלישר

          ברכות
          כבוד הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר, רבה של ירושלים
          פרופ' ירון הראלדיקן הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר־אילן

16:15–17:15 מושב ראשון: התקופה העות'מאנית
יו"ר: ד"ר רות למדן, אוניברסיטת תל אביב

"בימינו יהיה חרבן בית שלישי"
הראשונים לציון הרב אברהם חיים גאגין והרב יעקב שאול אלישר על אימת היפרדות קהילות העולים לירושלים מן העדה הספרדית
פרופ' ירון הראל
אוניברסיטת בר־אילן

דרשתו של הראשון לציון הרב רפאל יוסף חזן, שבת הגדול תקע"ד
פרופ' צבי זוהר, אוניברסיטת בר־אילן 

"התורה מסרה כח זה לחכמים"
גיטין והתרת עגונות במכתבי הרב נתן עמרם אל חכמי א"י (במלאות 150 שנה לפטירת הרב עמרם)
ד"ר לילך תורג'מן, מכללת דוד ילין

17:30-17:15 אתנחתה מוזיקלית

18:30-17:30 מושב שני: בימי המנדט ובימי המדינה
יו"ר: ד"ר מיכל בן־יעקב, מכללת אפרתה

"גרעין זה שזרע בעמל ובתבונה"
הרב יעקב מאיר, ראשון לציון בעידן של תמורות
ד"ר מלכה כ"ץ, מכללת דוד ילין

"מאהבתו לאחדות האומה"?
הרב עֻזיאל על ריבוי נשים - בירור מחודש
פרופ' עמיחי רדזינר, אוניברסיטת בר־אילן


 ללא תשלום | להרשמה טלפונית ולבירורים: 02-5398855 | rishum@ybz.org.il
 

 

בתמונה: הרב יעקב מאיר (ספריית הקונגרס האמריקני)