מעשה היחיד (11.2) - מועד מעודכן

ערב עיון לזכרו של אלי שילר, מייסד הוצאת אריאל ונאמן ארץ ישראל
תאריך: 11/02/2019
יום שני ו' באדר תשע"ט
שעה: 17:00
₪ 0.00

בתכנית

17:30-17:00 התכנסות וכיבוד קל, מכירת ספרי הוצאת 'אריאל'


18:45-17:30 מושב ראשון: 'שברי זיכרונות' – אלי שילר במסלול חייו


יו"ר | יעקב יניב, מנכ"ל יד יצחק בן-צבי

פרופ' גבי ברקאי, העבודה המשותפת עם אלי

גב' בתיה מקובר, אלי - פרטים ביוגרפים

פרופ' אלחנן ריינר, מבודפשט לירושלים

האב מישל טרגון, אלי - חבר אישי

חיים כראל, תרומתו של אלי לדורות של מורי דרך

 
19:00-18:45 הפסקת קפה וכיבוד קל, מכירת ספרי הוצאת 'אריאל'
 
20:30-19:00 מושב שני: על קצה המזלג משולחן עבודתו של אלי - סוגיות נבחרות בתולדות ירושלים וארץ ישראל


יו"ר | רותי פרבולוצקי, משרד התיירות


עו"ד אורי שטנדל, משפחות הנכבדים בקרב ערביי ירושלים בתקופה העות'מאנית ותחת שלטון ירדן 

אדריכל שמואל גילר, חידושי המחקר ביפו

פרופ' זאב גריס, תרומת אלי להפצת ידע ארץ ישראל באמצעות הדפוס: מימד היסטורי 

אליהו הכהן, 'הנשכחים' - מפעלי יחיד במו''לות הארץ ישראלית            

ד"ר ראובן גפני, קרדום-אריאל - כתב העת בפרספקטיבה היסטורית: מימד אקדמי ומימד פופולרי
             

בתכנית

17:30-17:00 התכנסות וכיבוד קל, מכירת ספרי הוצאת 'אריאל'


18:45-17:30 מושב ראשון: 'שברי זיכרונות' – אלי שילר במסלול חייו


יו"ר | יעקב יניב, מנכ"ל יד יצחק בן-צבי

פרופ' גבי ברקאי, העבודה המשותפת עם אלי

גב' בתיה מקובר, אלי - פרטים ביוגרפים

פרופ' אלחנן ריינר, מבודפשט לירושלים

האב מישל טרגון, אלי - חבר אישי

חיים כראל, תרומתו של אלי לדורות של מורי דרך

 
19:00-18:45 הפסקת קפה וכיבוד קל, מכירת ספרי הוצאת 'אריאל'
 
20:30-19:00 מושב שני: על קצה המזלג משולחן עבודתו של אלי - סוגיות נבחרות בתולדות ירושלים וארץ ישראל


יו"ר | רותי פרבולוצקי, משרד התיירות


עו"ד אורי שטנדל, משפחות הנכבדים בקרב ערביי ירושלים בתקופה העות'מאנית ותחת שלטון ירדן 

אדריכל שמואל גילר, חידושי המחקר ביפו

פרופ' זאב גריס, תרומת אלי להפצת ידע ארץ ישראל באמצעות הדפוס: מימד היסטורי 

אליהו הכהן, 'הנשכחים' - מפעלי יחיד במו''לות הארץ ישראלית            

ד"ר ראובן גפני, קרדום-אריאל - כתב העת בפרספקטיבה היסטורית: מימד אקדמי ומימד פופולרי
             

מפרט המוצר
שעת המפגש 17:00