כי שמך צורב את השפתיים: משוררים על ירושלים (27.8)

בסדרה "ירושלים בקטנה" - סיורים קצרים
תאריך: 27/08/2021
יום שישי י"ט באלול תשפ"א
שעה: 11:00
*
₪ 40.00

"כי שמך צורב את השפתיים"
נצא לסיור בעקבות העיר שעושה כמעט כל ישראל משוררים. על 'עיר ובליבה חומה', על שירת ירושלים לפני 3,000 שנה, על המפגש בין העיר, הסלע והשיר ועוד. 

שעות הסיור: 12:30-11:00
מדריכה: ענת הופמן
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

ציור קיר, פומפיי

"כי שמך צורב את השפתיים"
נצא לסיור בעקבות העיר שעושה כמעט כל ישראל משוררים. על 'עיר ובליבה חומה', על שירת ירושלים לפני 3,000 שנה, על המפגש בין העיר, הסלע והשיר ועוד. 

שעות הסיור: 12:30-11:00
מדריכה: ענת הופמן
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

ציור קיר, פומפיי