שוב נתחיל מחדש (ימי ד', 18:00-19:00, נפתח 9.9)

ארבעה מפגשים: עיצובם של חגי תשרי בתקופות שונות ובעדות שונות
תאריך: 09/09/2020
יום רביעי כ' באלול תש"פ
שעה: 18:00
₪ 100.00

שוב נתחיל מחדש
ארבעה מפגשי הרצאות בזום | בימי רביעי מדי שבוע | 19:00-18:00 
מועד הפתיחה: יום רביעי, 9.9.2020, כ' באלול תש"ף

חגי תשרי, גילגוליהם ועיצובם בתקופות שונות
רכזת הקורסנעמה ניסני

יום רביעי, 9.9.2020, כ' באלול תש"ף
'מה יפו פעמייך בנעלים'
עלייה לרגל בימי הבית ולאחר החורבן
מרצהפרופ' ישעיהו גפני
, האוניברסיטה העברית 
 

יום רביעי, 16.9.20, כ"ז באלול תש"ף
'לשנה טובה תיכתבו' 
מאה שנות היסטוריה יהודית בראי האמנות
מרצהפרופ' שלום צבר, האוניברסיטה העברית

יום רביעי 23.9.20, ה' בתשרי תשפ"א
כזה ראה וקדש?
סודותיו של לוח השנה העברי

מרצהפרופ' ישראל קנוהל, האוניברסיטה העברית

יום רביעי 30.9.20, י"ב בתשרי תשפ"א
ביקור [וירטואלי] בהר גריזים
חגי תשרי בנוסח שומרוני
מרצה: אפרת נתן

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים
לפרטים נוספים > 02-5398855 

שוב נתחיל מחדש
ארבעה מפגשי הרצאות בזום | בימי רביעי מדי שבוע | 19:00-18:00 
מועד הפתיחה: יום רביעי, 9.9.2020, כ' באלול תש"ף

חגי תשרי, גילגוליהם ועיצובם בתקופות שונות
רכזת הקורסנעמה ניסני

יום רביעי, 9.9.2020, כ' באלול תש"ף
'מה יפו פעמייך בנעלים'
עלייה לרגל בימי הבית ולאחר החורבן
מרצהפרופ' ישעיהו גפני
, האוניברסיטה העברית 
 

יום רביעי, 16.9.20, כ"ז באלול תש"ף
'לשנה טובה תיכתבו' 
מאה שנות היסטוריה יהודית בראי האמנות
מרצהפרופ' שלום צבר, האוניברסיטה העברית

יום רביעי 23.9.20, ה' בתשרי תשפ"א
כזה ראה וקדש?
סודותיו של לוח השנה העברי

מרצהפרופ' ישראל קנוהל, האוניברסיטה העברית

יום רביעי 30.9.20, י"ב בתשרי תשפ"א
ביקור [וירטואלי] בהר גריזים
חגי תשרי בנוסח שומרוני
מרצה: אפרת נתן

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים
לפרטים נוספים > 02-5398855