קילומטר מרובע של סידורים - הגעה עצמית (14.5)

סיור לכבוד שבועות, בעקבות יוצרי הסידורים הירושלמיים והארץ ישראליים הציוניים והייחודיים
תאריך: 14/05/2021
יום שישי ג' בסיון תשפ"א
שעה: 09:30
*
*
*
₪ 90.00

מסע ירושלמי בשכונות שבין שוק מחנה יהודה לבין מאה שערים, בעקבות אישים ומדפיסים נשכחים, שיצרו את הסידורים המשפיעים והנפוצים ביותר בארץ ישראל במאה השנים האחרונות. דרכם משתקפות התמורות שהתחוללו בחברה היהודית: לאומיים וקנאים; רבנים ואנשי מעשה; ספרדים, בבלים ואשכנזים - חלקם פעילים גם כיום וחלקם כאלו שרק וותיקי ירושלים זוכרים את פעילותם.

שעות הסיור: 13:00-9:30
מדריך: ראובן גפני
הגעה עצמית לסיור

* הסיורים מתקיימים על פי הנחיות משרד הבריאות, על פי כללי התו הירוק, בהצגת תעודת מתחסן / מחלים.

לפרטים ולהרשמה: 02-5398855 | rishum@ybz.org.il

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

מסע ירושלמי בשכונות שבין שוק מחנה יהודה לבין מאה שערים, בעקבות אישים ומדפיסים נשכחים, שיצרו את הסידורים המשפיעים והנפוצים ביותר בארץ ישראל במאה השנים האחרונות. דרכם משתקפות התמורות שהתחוללו בחברה היהודית: לאומיים וקנאים; רבנים ואנשי מעשה; ספרדים, בבלים ואשכנזים - חלקם פעילים גם כיום וחלקם כאלו שרק וותיקי ירושלים זוכרים את פעילותם.

שעות הסיור: 13:00-9:30
מדריך: ראובן גפני
הגעה עצמית לסיור

* הסיורים מתקיימים על פי הנחיות משרד הבריאות, על פי כללי התו הירוק, בהצגת תעודת מתחסן / מחלים.

לפרטים ולהרשמה: 02-5398855 | rishum@ybz.org.il

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).