סיפור ציוני ברחביה (26.8)

בסדרה "ירושלים בקטנה" - סיורים קצרים
תאריך: 26/08/2021
יום חמישי י"ח באלול תשפ"א
שעה: 18:00
*
₪ 40.00

סיפור ציוני 
רחביה שכונת הגנים הפכה למעוז ציוני בירושלים של תקופת המנדט ובשנותיה הראשונות של המדינה. נסייר בין בתיהם של מנהיגים שחיו ופעלו בשכונה, בהם יצחק בן־צבי ודב יוסף, ובין המוסדות הציוניים היחודיים שקמו בשכונה כמו הגמנסיה רחביה והמוסדות הלאומיים.

שעות הסיור: 19:30-18:00
מדריכה: תרצה רבינוביץ'
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

קבלת פנים בגן הכוזרי, ליד משכן הנשיא בן־צבי (צילום: זאב רדובן)

סיפור ציוני 
רחביה שכונת הגנים הפכה למעוז ציוני בירושלים של תקופת המנדט ובשנותיה הראשונות של המדינה. נסייר בין בתיהם של מנהיגים שחיו ופעלו בשכונה, בהם יצחק בן־צבי ודב יוסף, ובין המוסדות הציוניים היחודיים שקמו בשכונה כמו הגמנסיה רחביה והמוסדות הלאומיים.

שעות הסיור: 19:30-18:00
מדריכה: תרצה רבינוביץ'
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

קבלת פנים בגן הכוזרי, ליד משכן הנשיא בן־צבי (צילום: זאב רדובן)