סיפורי בדים: בין מנזר הנוטרדם לכנסיית הקבר (24.9, חוה"מ סוכות)

בעקבות סיפורים ירושלמיים, בדים ובדיות
תאריך: 24/09/2021
יום שישי י"ח בתשרי תשפ"ב
שעה: 10:00
*
₪ 40.00

"סיפורי בדים" בין הנוטרדם לכנסיית הקבר
 הרבה סיפורים יש על ירושלים ורק חלקם אמיתיים - השאר הם "סיפורי בדים"... האם בטורינו נמצאים התכריכים האמיתיים שעטפו את גופו של המשיח? האם אכן הופיעו "סטיגמטות" בידיו וברגליו של פרנציסקוס הקדוש? ואיך אנו יודעים שכנסיית הקבר נמצאת במקום הנכון? לסיום נראה ונשמע סיפורים על בדים (אמיתיים!) מיוחדים.

שעות הסיור: 11:30-10:00
מדריך: דב נוטקביץ'
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

צילום: אסף שילה, ישראל סאן

"סיפורי בדים" בין הנוטרדם לכנסיית הקבר
 הרבה סיפורים יש על ירושלים ורק חלקם אמיתיים - השאר הם "סיפורי בדים"... האם בטורינו נמצאים התכריכים האמיתיים שעטפו את גופו של המשיח? האם אכן הופיעו "סטיגמטות" בידיו וברגליו של פרנציסקוס הקדוש? ואיך אנו יודעים שכנסיית הקבר נמצאת במקום הנכון? לסיום נראה ונשמע סיפורים על בדים (אמיתיים!) מיוחדים.

שעות הסיור: 11:30-10:00
מדריך: דב נוטקביץ'
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

צילום: אסף שילה, ישראל סאן