סיפורו של הר ציון (26.9, חוה"מ סוכות)

עדות ודתות, מסורות ומנהגים בהר ציון.
תאריך: 26/09/2021
יום ראשון כ' בתשרי תשפ"ב
שעה: 10:00
*
₪ 40.00

סיפורו של הר ציון
סיור מרתק בעקבות עדות, דתות ומנהגים קדומים וחדשים בהר ציון. נלמד על גלגולם של שמות ומסורות ונכיר את התפתחות האזור הצמוד לחומות העיר העתיקה מדרום.

שעות הסיור: 11:30-10:00
מדריך: ארז ברטמן
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

(צילום: מוטי בן־ארי)

סיפורו של הר ציון
סיור מרתק בעקבות עדות, דתות ומנהגים קדומים וחדשים בהר ציון. נלמד על גלגולם של שמות ומסורות ונכיר את התפתחות האזור הצמוד לחומות העיר העתיקה מדרום.

שעות הסיור: 11:30-10:00
מדריך: ארז ברטמן
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

(צילום: מוטי בן־ארי)