סודות ארכיאולוגיים ברובע היהודי (13.8)

בסדרה "ירושלים בקטנה" - סיורים קצרים
תאריך: 13/08/2021
יום שישי ה' באלול תשפ"א
שעה: 11:00
*
₪ 40.00

סודות ארכיאולוגיים ברובע היהודי - סיור חדש־ישן
הרובע היהודי צופן בחובו שרידים ארכיאולוגיים מרתקים המספרים את סיפורה של ירושלים לאורך הדורות. מוזמנים לצאת למסע בין שכבות הזמן.

שעות הסיור: 12:30-11:00
מדריך: ארז ברטמן
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

המתחם הטווטוני ברחוב משגב לדך (צילום: מוטי בן־ארי)

סודות ארכיאולוגיים ברובע היהודי - סיור חדש־ישן
הרובע היהודי צופן בחובו שרידים ארכיאולוגיים מרתקים המספרים את סיפורה של ירושלים לאורך הדורות. מוזמנים לצאת למסע בין שכבות הזמן.

שעות הסיור: 12:30-11:00
מדריך: ארז ברטמן
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 

המתחם הטווטוני ברחוב משגב לדך (צילום: מוטי בן־ארי)