סודות מן החומה - סמלים והפתעות (13.8)

בסדרה "ירושלים בקטנה" - סיורים קצרים
תאריך: 13/08/2021
יום שישי ה' באלול תשפ"א
שעה: 09:00
*
₪ 40.00

סודות מן החומה
חומות העיר העתיקה של ירושלים צופנות סמלים, צפנים, שרידים קדומים והפתעות רבות שלא תמיד שמים לב אליהם. מוזמנים להכיר את הסודות העולים מן החומה.

שעות הסיור: 10:30-9:00
מדריך: ארז ברטמן
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 
החומה בשער שכם (צילום: עומר מרקובסקי, פיקיוויקי)

סודות מן החומה
חומות העיר העתיקה של ירושלים צופנות סמלים, צפנים, שרידים קדומים והפתעות רבות שלא תמיד שמים לב אליהם. מוזמנים להכיר את הסודות העולים מן החומה.

שעות הסיור: 10:30-9:00
מדריך: ארז ברטמן
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

 
החומה בשער שכם (צילום: עומר מרקובסקי, פיקיוויקי)