סוכות ונחלאות (22.9, חוה"מ סוכות)

סיור סוכות בין סמטאות בשכונת הנחלאות
תאריך: 22/09/2021
יום רביעי ט"ז בתשרי תשפ"ב
שעה: 12:00
*
₪ 40.00

סיור חג הסוכות בשכונת הנחלאות והבוסתן הספרדי ושכונות עדות ישראל. נסייר בין בתי כנסת, שכונות חצר ואהבות ירושלמיות היסטוריות.


מדריך: עודד אמיתי

שעות הסיור: 13:30-12:00

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

צילום: מרק ניימן, לע"מ

סיור חג הסוכות בשכונת הנחלאות והבוסתן הספרדי ושכונות עדות ישראל. נסייר בין בתי כנסת, שכונות חצר ואהבות ירושלמיות היסטוריות.


מדריך: עודד אמיתי

שעות הסיור: 13:30-12:00

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

צילום: מרק ניימן, לע"מ