80 שנה למניפסט הגזע האיטלקי (11.12)

80 שנה לחקיקת מניפסט הגזע האיטלקי, חקיקה אנטי יהודית לפני המלחמה בסבך האינטרסים הקולוניאליים והשפעותיה
תאריך: 11/12/2018
יום שלישי ג' בטבת תשע"ט
שעה: 09:45
₪ 0.00

הכנס לציון 80 שנה לחקיקת מניפסט הגזע האיטלקי והשפעותיו יתקיים ביוזמת המרכז לתיעוד יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם ה-II. ההרצאות בכנס יהיו במגוון נושאים לרבות תגובות היהודים במזרח התיכון וכן מקומו של מניפסט הגזע במערכת היחסים הקולוניאלית. 

בתכנית:
 
12:00-10:00 מושב ראשון
דברי ברכה:
פרופ' עופרה תירוש-בקר, ראשת מכון בן-צבי, והאוניברסיטה הפתוחה
יו"ר: פרופ' חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה ומכון בן-צבי
פרופ' אמריטוס חגי ארליך, אוניברסיטת תל אביב, גדעונים, ציונות ואריה יהודה  - היילה סלאסי, ווינגייט, והמאבק בפשיסטים
פרופ' אמריטוס ישראל גרשוני, אוניברסיטת תל אביב, האיום הנאצי על מצרים במלחמת העולם השנייה ויהודי מצרים
ד"ר גיא ברכה, אוניברסיטת בר-אילן, מוסוליני של אתמול ומוסוליני של היום - התייחסות בעיתון יהודי בביירות לחקיקה האנטי יהודית באיטליה
שלמה אברמוביץ ושמעון דורון, פיענוח וחשיפת יומנו האישי של יוסף דעדוש ממחנה הריכוז ג'אדו
 
12:00-12:30 הפסקה


14:30-12:30 מושב שני
יו"ר:
פרופ' מנואלה קונסיני, האוניברסיטה העברית

מור דניאל, האוניברסיטה העברית, העיתונות בערבית יהודית בתוניסיה ומניפסט הגזע
פרופ' חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה ומכון בן-צבי, 'אצל השכנה ממערב', מניפסט הגזע האיטלקי בסבך המאבקים הקולוניאליים
נאוה ט' ברזני, האוניברסיטה העברי והמכללה על שם דוד ילין, 'כאילו בית ספר', סיפור קצר על מסגרת חינוך חלופית לילדי קהילת יהודי לוב בעקבות החקיקה האנטי יהודית 
קרן חלמית, האוניברסיטה העברית, ליל הבדולח בראי העיתונות היהודית-התוניסאית בצרפתית ותגובות הקהילה
 

הכנס לציון 80 שנה לחקיקת מניפסט הגזע האיטלקי והשפעותיו יתקיים ביוזמת המרכז לתיעוד יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם ה-II. ההרצאות בכנס יהיו במגוון נושאים לרבות תגובות היהודים במזרח התיכון וכן מקומו של מניפסט הגזע במערכת היחסים הקולוניאלית. 

בתכנית:
 
12:00-10:00 מושב ראשון
דברי ברכה:
פרופ' עופרה תירוש-בקר, ראשת מכון בן-צבי, והאוניברסיטה הפתוחה
יו"ר: פרופ' חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה ומכון בן-צבי
פרופ' אמריטוס חגי ארליך, אוניברסיטת תל אביב, גדעונים, ציונות ואריה יהודה  - היילה סלאסי, ווינגייט, והמאבק בפשיסטים
פרופ' אמריטוס ישראל גרשוני, אוניברסיטת תל אביב, האיום הנאצי על מצרים במלחמת העולם השנייה ויהודי מצרים
ד"ר גיא ברכה, אוניברסיטת בר-אילן, מוסוליני של אתמול ומוסוליני של היום - התייחסות בעיתון יהודי בביירות לחקיקה האנטי יהודית באיטליה
שלמה אברמוביץ ושמעון דורון, פיענוח וחשיפת יומנו האישי של יוסף דעדוש ממחנה הריכוז ג'אדו
 
12:00-12:30 הפסקה


14:30-12:30 מושב שני
יו"ר:
פרופ' מנואלה קונסיני, האוניברסיטה העברית

מור דניאל, האוניברסיטה העברית, העיתונות בערבית יהודית בתוניסיה ומניפסט הגזע
פרופ' חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה ומכון בן-צבי, 'אצל השכנה ממערב', מניפסט הגזע האיטלקי בסבך המאבקים הקולוניאליים
נאוה ט' ברזני, האוניברסיטה העברי והמכללה על שם דוד ילין, 'כאילו בית ספר', סיפור קצר על מסגרת חינוך חלופית לילדי קהילת יהודי לוב בעקבות החקיקה האנטי יהודית 
קרן חלמית, האוניברסיטה העברית, ליל הבדולח בראי העיתונות היהודית-התוניסאית בצרפתית ותגובות הקהילה