מרדכי טביב - היבטים ביצירתו הספרותית (22.1)

ערב עיון לציון ארבעים שנה לפטירתו
תאריך: 22/01/2019
יום שלישי ט"ז בשבט תשע"ט
שעה: 17:00
מספר מקומות: קיים במלאי
₪ 0.00

ערב עיון לציון ארבעים שנה לפטירתו

16:30 התכנסות

17:00 ברכות

יו"ר: תום פוגל, האוניברסיטה העברית
פרופ' עפרה תירוש-בקר, ראשת מכון בן-צבי
ד"ר חנן חריף, סגן ראשת מכון בן-צבי

פתיחה מוסיקלית: האמן אמתי אריכא

פרופ' בת-ציון עראקי קלורמן, האוניברסיטה הפתוחה
מציאות היסטורית והשתקפותה הספרותית אצל מרדכי טביב

ד"ר אורי מלמד, האקדמיה ללשון העברית
העשייה הלשונית ביצירותיו של מרדכי טביב: מקורות ותרגומים

ד"ר אלמוג בהר, מכון ון ליר
בין עברית לערבית ביצירתו של מרדכי טביב

האמן אמתי אריכא בשירה ונגינה

 

לפרטים נוספים > 02-5398855

ערב עיון לציון ארבעים שנה לפטירתו

16:30 התכנסות

17:00 ברכות

יו"ר: תום פוגל, האוניברסיטה העברית
פרופ' עפרה תירוש-בקר, ראשת מכון בן-צבי
ד"ר חנן חריף, סגן ראשת מכון בן-צבי

פתיחה מוסיקלית: האמן אמתי אריכא

פרופ' בת-ציון עראקי קלורמן, האוניברסיטה הפתוחה
מציאות היסטורית והשתקפותה הספרותית אצל מרדכי טביב

ד"ר אורי מלמד, האקדמיה ללשון העברית
העשייה הלשונית ביצירותיו של מרדכי טביב: מקורות ותרגומים

ד"ר אלמוג בהר, מכון ון ליר
בין עברית לערבית ביצירתו של מרדכי טביב

האמן אמתי אריכא בשירה ונגינה

 

לפרטים נוספים > 02-5398855