עם התנ"ך ביד (יציאה מי''ם. ימי ב', 8:30-שקיעה, פתיחה 18.10)

בין המקרא לארכיאולוגיה ולנוף: סיורים אל תילי תקופת המקרא
תאריך: 18/10/2021
יום שני י"ב בחשון תשפ"ב
שעה: 08:30
*
₪ 1,750.00

עם התנ"ך ביד  - יציאה מירושלים 
הסיפור המקראי, הממצא הארכיאולוגי והנוף כפרשן - אל התלים התנ"כיים בעקבות דמויות ופרשיות

בהדרכת אפרת נתן
שמונה סיורים | ימי שני מדי חודש | 8:30 עד שקיעה
מועד הפתיחה: 18.10.21, י"ב בחשוון תשפ"ב

רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך
רמת קושי: בינונית

יום שני, 18.10.21, י"ב בחשוון תשפ"ב

'אי שם בבקעה': מיעקב לאלישע ומיהושע לישוע
נערוך תצפית מרהיבה ליריחו ונספר את סיפור רחב והמרגלים, נבקר במעברות הירדן באתר 'קצר אל יהוד', נדון בחציית הירדן על גלגולי מסורותיה ונסיים בגשר אדם ובחידת "כף הרגל", בניסיון להבין את המעבר מ'יעקב' ל'ישראל'.

יום שני, 22.11.21, י"ח בכסלו תשפ"ב
כאן הכל התחיל: בין מקרא לארכיאולוגיה בהר עיבל ובשילה 
נסייר באתר המזבח שחפר פרופ' זרטל בהר עיבל ובאתר שילה הקדומה בעקבות הדמויות המקראיות, המסרים המוקרנים באמצעותן ובעקבות שאלת מקום המשכן. נסיים במעלה לבונה ובאפילוג לספר שופטים.
 
יום שני 20.12.21 ט"ז בטבת תשפ"ב
'לא אורחת גמלים ירדה לכרוע'
בגלבוע ובסביבתו בעקבות שופט ונביא, מלך ומלכה: ננסה לפצח את תעלומת 'המאה העשירית', נצטרף למבחנים שעורך גדעון למועמדים לשרת בצבאו, נביט מן השטח אל לילו האחרון של שאול ונחפש את המקורות השונים למרד יהוא ואת הריאליה לסיפור כרם נבות. נבקר בתל מגידו ובכתף שאול, במעין חרוד ובתל יזרעאל, ונשלב את סיפורי התנ"ך עם השירה העברית ואת הממצא הארכיאולוגי עם נופי העמק.


יום שני 17.1.22 ט"ו בשבט תשפ"ב
'כי לא נראה את עזקה' 
בתילי השפלה המרשימים, נעמוד על חידושי הממצא ועל תוצאות החפירות הנערכות בהם בשנים האחרונות. נספר על חפירות ההצלה בתל בית שמש ונתחקה אחר התובנות מחלקי החפירה החדשים בעזקה ואחר ההפתעות בתל לכיש, כולל מרכז המבקרים החדש.

יום שני, 21.2.22, כ' באדר א' תשפ"ב
'קצת דרומה לבאר שבע' - המקרא במבט מדרום
נסייר בתל ערד ובתל שבע ונכיר את משמעותו של איזור הנגב ואת פיתוחו בתקופת המלוכה. נשמע על מקדשים עלומים ומזבחות הרוסים, על מצודות נישאות, על מכתבים בכתב עברי ועל מפעלי מים מרשימים.


יום שני, 14.3.22, י"א באדר ב' תשפ"ב
'זאת נחלת בני בנימין'
נסייר בארץ בנימין ודיון בפרקי מקרא שהתרחשו בנחלה זו, כשבכוונתנו לחפש אתונות ולמצוא מלוכה. נבקר בתל אל פול, היא גבעת שאול, בנופי נחל מכמש ונחל פרת ובבית אל, על חפירותיה החדשות. נפגוש את הפילגש בגבעה, את שאול ואת נערו, את יונתן ואת נושא כליו, את יהושע בן נון, את גדליה בן אחיקם, את נופי מולדתו של ירמיהו הנביא, את אברהם בפתח אוהלו, את יעקב חולם חלומותיו ואת רחל המבכה על בניה, ועוד סיפורים מקראיים באתרים פחות מוכרים בבנימין.

יום שני, 11.4.22, י' בניסן תשפ"ב (לקראת פסח)
'ויקן את ההר שומרון מאת שמר'
ממלכת ישראל בין תפארת לחורבן: סיור מקיף בבירת ישראל שומרון, היא סבסטיה, ובהר גריזים - בתל הארכיאולוגי ובשכונה השומרונית, המהווה חלון אנושי לתקופת המקרא. סיום בתצפית ממצפה יוסף על שכם העכשווית והתנ"כית.

יום שני, 16.5.22, ט"ו בסיוון תשפ"ב
'עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר'
הליכה רגלית ב'שביל הבעל' הקסום בסטף ושכשוך רגליים במעיינותיו. נכיר את יחס המקרא ואת יחס חז"ל לנוף הארץ
ונדון במקורות העוסקים בתרבות החקלאית ובגידולים לסוגיהם, בטבע הארץ, באורח החיים, במחזור העונות, באמונה ובפולחן.
 

לפרטים נוספים: 02-5398855  

 רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
 רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
 רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.

 

צילום: DYKT Mohigan

עם התנ"ך ביד  - יציאה מירושלים 
הסיפור המקראי, הממצא הארכיאולוגי והנוף כפרשן - אל התלים התנ"כיים בעקבות דמויות ופרשיות

בהדרכת אפרת נתן
שמונה סיורים | ימי שני מדי חודש | 8:30 עד שקיעה
מועד הפתיחה: 18.10.21, י"ב בחשוון תשפ"ב

רכזת הקורס: רננה זר־כבוד-ארליך
רמת קושי: בינונית

יום שני, 18.10.21, י"ב בחשוון תשפ"ב

'אי שם בבקעה': מיעקב לאלישע ומיהושע לישוע
נערוך תצפית מרהיבה ליריחו ונספר את סיפור רחב והמרגלים, נבקר במעברות הירדן באתר 'קצר אל יהוד', נדון בחציית הירדן על גלגולי מסורותיה ונסיים בגשר אדם ובחידת "כף הרגל", בניסיון להבין את המעבר מ'יעקב' ל'ישראל'.

יום שני, 22.11.21, י"ח בכסלו תשפ"ב
כאן הכל התחיל: בין מקרא לארכיאולוגיה בהר עיבל ובשילה 
נסייר באתר המזבח שחפר פרופ' זרטל בהר עיבל ובאתר שילה הקדומה בעקבות הדמויות המקראיות, המסרים המוקרנים באמצעותן ובעקבות שאלת מקום המשכן. נסיים במעלה לבונה ובאפילוג לספר שופטים.
 
יום שני 20.12.21 ט"ז בטבת תשפ"ב
'לא אורחת גמלים ירדה לכרוע'
בגלבוע ובסביבתו בעקבות שופט ונביא, מלך ומלכה: ננסה לפצח את תעלומת 'המאה העשירית', נצטרף למבחנים שעורך גדעון למועמדים לשרת בצבאו, נביט מן השטח אל לילו האחרון של שאול ונחפש את המקורות השונים למרד יהוא ואת הריאליה לסיפור כרם נבות. נבקר בתל מגידו ובכתף שאול, במעין חרוד ובתל יזרעאל, ונשלב את סיפורי התנ"ך עם השירה העברית ואת הממצא הארכיאולוגי עם נופי העמק.


יום שני 17.1.22 ט"ו בשבט תשפ"ב
'כי לא נראה את עזקה' 
בתילי השפלה המרשימים, נעמוד על חידושי הממצא ועל תוצאות החפירות הנערכות בהם בשנים האחרונות. נספר על חפירות ההצלה בתל בית שמש ונתחקה אחר התובנות מחלקי החפירה החדשים בעזקה ואחר ההפתעות בתל לכיש, כולל מרכז המבקרים החדש.

יום שני, 21.2.22, כ' באדר א' תשפ"ב
'קצת דרומה לבאר שבע' - המקרא במבט מדרום
נסייר בתל ערד ובתל שבע ונכיר את משמעותו של איזור הנגב ואת פיתוחו בתקופת המלוכה. נשמע על מקדשים עלומים ומזבחות הרוסים, על מצודות נישאות, על מכתבים בכתב עברי ועל מפעלי מים מרשימים.


יום שני, 14.3.22, י"א באדר ב' תשפ"ב
'זאת נחלת בני בנימין'
נסייר בארץ בנימין ודיון בפרקי מקרא שהתרחשו בנחלה זו, כשבכוונתנו לחפש אתונות ולמצוא מלוכה. נבקר בתל אל פול, היא גבעת שאול, בנופי נחל מכמש ונחל פרת ובבית אל, על חפירותיה החדשות. נפגוש את הפילגש בגבעה, את שאול ואת נערו, את יונתן ואת נושא כליו, את יהושע בן נון, את גדליה בן אחיקם, את נופי מולדתו של ירמיהו הנביא, את אברהם בפתח אוהלו, את יעקב חולם חלומותיו ואת רחל המבכה על בניה, ועוד סיפורים מקראיים באתרים פחות מוכרים בבנימין.

יום שני, 11.4.22, י' בניסן תשפ"ב (לקראת פסח)
'ויקן את ההר שומרון מאת שמר'
ממלכת ישראל בין תפארת לחורבן: סיור מקיף בבירת ישראל שומרון, היא סבסטיה, ובהר גריזים - בתל הארכיאולוגי ובשכונה השומרונית, המהווה חלון אנושי לתקופת המקרא. סיום בתצפית ממצפה יוסף על שכם העכשווית והתנ"כית.

יום שני, 16.5.22, ט"ו בסיוון תשפ"ב
'עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר'
הליכה רגלית ב'שביל הבעל' הקסום בסטף ושכשוך רגליים במעיינותיו. נכיר את יחס המקרא ואת יחס חז"ל לנוף הארץ
ונדון במקורות העוסקים בתרבות החקלאית ובגידולים לסוגיהם, בטבע הארץ, באורח החיים, במחזור העונות, באמונה ובפולחן.
 

לפרטים נוספים: 02-5398855  

 רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
 רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
 רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.

 

צילום: DYKT Mohigan