טיפת מזל - בין עממיות למסורתיות (8.10)

בנבכי הנסתר במחנה יהודה ובנחלאות - סיור מיוחד לכבוד כנס ירושלים למסורתיות
תאריך: 08/10/2021
יום שישי ב' בחשון תשפ"ב
שעה: 09:00
₪ 100.00

טיפת מזל

סיור בחצר האחורית של שוק מחנה יהודה: בין קברי צדיקים ומקובל נסתר, ברכות וקללות, מגרשי שדים ודיבוקים, קמעות נגד עין הרע ועושי צדקה. לסיום נתארח בביתה של ברכה צברי בשכונת נחלאות, שם נכיר את המסורות העממיות ברוח תימן.
שעות הסיור: 12:00-9:00
מדריכה: תמי צדוק 
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).

טיפת מזל

סיור בחצר האחורית של שוק מחנה יהודה: בין קברי צדיקים ומקובל נסתר, ברכות וקללות, מגרשי שדים ודיבוקים, קמעות נגד עין הרע ועושי צדקה. לסיום נתארח בביתה של ברכה צברי בשכונת נחלאות, שם נכיר את המסורות העממיות ברוח תימן.
שעות הסיור: 12:00-9:00
מדריכה: תמי צדוק 
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).