יעקב ועשו: יחסי יהודים ונוצרים (ימי ב', 10:45-9:00, פתיחה: 4.1)

על יחסי יהודים ונוצרים מימי הביניים ועד ימינו
תאריך: 04/01/2021
יום שני כ' בטבת תשפ"א
שעה: 00:00
₪ 190.00

יעקב ועשיו: על יחסי יהודים ונוצרים מימי הביניים ועד ימינו
חמישה מפגשי הרצאות | בימי שני מדי שבוע | 10:45-09:00

על השינוי בעמדות הנוצריות כלפי היהדות וביטויין בחיי היום יום - מימי הביניים אל תקופת ההשכלה ומאז ועידת הותיקן השנייה (1965-1962) ועד ימינו.  

רכז הקורס: דב נוטקביץ 

יום שני, 4.1.2021, כ' בטבת תשפ"א 
רוב ומיעוט, אמונה וחיי יום יום
יהודים ונוצרים בימי הביניים באירופה
 מרצה:  ד"ר אורית רמון

יום שני, 11.1.2021, כ"ז בטבת תשפ"א 
 פולמוס בעזרת אבנים וטיח
אדריכלות דתית בקרב יהודים ונוצרים בימי הביניים
מרצה: ד"ר נטע בודנר

יום שני, 18.1.2021, ה' בשבט תשפ"א  
בין לותר למנדלסון
המשכיות ושינוי ביחסים שבין יהודים ונוצרים
מרצה:  ד"ר אורית רמון

יום שני, 25.1.2021, י"ב בשבט תשפ"א 
 זה האיש:  דמותו של ישו באמנות היהודית והישראלית
מאמצע המאה ה־19 ועד סף מאה ה־20
מרצה: ד"ר אמיתי מנדלסון

יום שני, 1.2.2021, י"ט בשבט תשפ"א 
 בצל ההיסטוריה: יחסי התנועה הציונית, ישראל והוותיקן
 מימי הרצל ועד האפיפיור פרנציסקוס הראשון
מרצה: ד"ר אמנון רמון 

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. להרשמה ולבירורים: 02-5398855

על פי הרוב ובמידת האפשר, מפגשי הקורס יוקלטו - בהסכמת המרצים. 
ההקלטות יימסרו לנרשמים באמצעות קישור וסיסמה, אשר יהיו תקפים למשך שבועיים מתום הקורס. אין להפיץ קישור זה!
יד בן־צבי אינה מתחייבת על איכות ההקלטות של המפגשים.

 

יעקב ועשיו: על יחסי יהודים ונוצרים מימי הביניים ועד ימינו
חמישה מפגשי הרצאות | בימי שני מדי שבוע | 10:45-09:00

על השינוי בעמדות הנוצריות כלפי היהדות וביטויין בחיי היום יום - מימי הביניים אל תקופת ההשכלה ומאז ועידת הותיקן השנייה (1965-1962) ועד ימינו.  

רכז הקורס: דב נוטקביץ 

יום שני, 4.1.2021, כ' בטבת תשפ"א 
רוב ומיעוט, אמונה וחיי יום יום
יהודים ונוצרים בימי הביניים באירופה
 מרצה:  ד"ר אורית רמון

יום שני, 11.1.2021, כ"ז בטבת תשפ"א 
 פולמוס בעזרת אבנים וטיח
אדריכלות דתית בקרב יהודים ונוצרים בימי הביניים
מרצה: ד"ר נטע בודנר

יום שני, 18.1.2021, ה' בשבט תשפ"א  
בין לותר למנדלסון
המשכיות ושינוי ביחסים שבין יהודים ונוצרים
מרצה:  ד"ר אורית רמון

יום שני, 25.1.2021, י"ב בשבט תשפ"א 
 זה האיש:  דמותו של ישו באמנות היהודית והישראלית
מאמצע המאה ה־19 ועד סף מאה ה־20
מרצה: ד"ר אמיתי מנדלסון

יום שני, 1.2.2021, י"ט בשבט תשפ"א 
 בצל ההיסטוריה: יחסי התנועה הציונית, ישראל והוותיקן
 מימי הרצל ועד האפיפיור פרנציסקוס הראשון
מרצה: ד"ר אמנון רמון 

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. להרשמה ולבירורים: 02-5398855

על פי הרוב ובמידת האפשר, מפגשי הקורס יוקלטו - בהסכמת המרצים. 
ההקלטות יימסרו לנרשמים באמצעות קישור וסיסמה, אשר יהיו תקפים למשך שבועיים מתום הקורס. אין להפיץ קישור זה!
יד בן־צבי אינה מתחייבת על איכות ההקלטות של המפגשים.