יהדות, נצרות ואסלאם (ימי ה', 10:45-9:00, פתיחה 15.10)

עשרה מפגשים: בנתיבי הדתות בארץ ישראל באלף הראשון לספירה
תאריך: 15/10/2020
יום חמישי כ"ז בתשרי תשפ"א
שעה: 00:00
₪ 375.00

יהדות, נצרות ואסלאם
מן המאה השנייה עד המאה העשירית
בחלק הראשון נתמקד במאות ה־2 עד ה־6, בסמסטר העוקב נדון גם באסלאם

עשרה מפגשי הרצאות | בימי חמישי מדי שבוע | 10:45-9:00
רכז הקורס: גדי וקסלר

יום חמישי, 15.10.20, כ"ז בתשרי תשפ"א  

9:00  ממרד התפוצות למרד בר־כוכבא 
10:00 המשך   
מרצה: ד"ר חגי עמיצור, המכון ללימודי הגליל

יום חמישי, 22.10.20, ד' בחשוון תשפ"א  
9:00  בין הים למדבר - יהודה בספר האימפריה הרומית  
10:00 המשך 
מרצה: ירון בן־עמי 

יום חמישי, 29.10.20,  י"א בחשוון תשפ"א
9:00  הנשיאות והסנהדרין   
10:00 לדמותו של ר' יהודה הנשיא וחתימת המשנה
מרצה: ד"ר חגי עמיצור  

יום חמישי, 5.11.20,  י"ח בחשוון תשפ"א
9:00   הנצרות במאה השנייה - מחלוקות והתמסדות
10:00 קולות מתקופה עלומה - יוסטינוס מרטיר, פרפטואה ואוריגנס
מרצה: איילת אורפז 

יום חמישי, 12.11.20,  כ"ח בחשוון תשפ"א   
9:00 פולמוס בין יהודים לנוצרים בספרות חז"ל 
10:00 המשך 
מרצה: פרופ' אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית

יום חמישי, 19.11.20,  ג' בכסלו תשפ"א    
9:00  הלגיון העשירי לאחר החורבן     
10:00 אליה קפיטולינה - קולוניה רומית 
מרצה: ד"ר שלומית וקסלר־בדולח, רשות העתיקות

יום חמישי, 26.11.20, י' בכסלו תשפ"א  
9:00  הנצרות עד ימי קונסטנטינוס
10:00 רדיפות הנוצרים ופולחן המרטירים 
מרצה: ד"ר יעקב אשכנזי, המכללה האקדמית כנרת

יום חמישי, 3.12.20, י"ז בכסלו תשפ"א  
9:00  אחד מקרא ותרגומים הרבה   
10:00 המשך  
מרצה: פרופ' אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית      

יום חמישי, 10.12.20, כ"ד בכסלו תשפ"א  
9:00  עיצוב הקנון של כתבי הקודש (הברית הישנה והברית החדשה) ופרשנות המקרא
10:00 המשך 
מרצה: האב ד"ר דוד נויהאוז   

יום חמישי, 17.12.20, ב' בטבת תשפ"א   
9:00  'מאי חנוכה'? העדר החג עד חתימת המשנה ונדידתו לבבל  
10:00 המשך 
מרצה: הרב ד"ר בני לאו

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים > 02-5398855


 

יהדות, נצרות ואסלאם
מן המאה השנייה עד המאה העשירית
בחלק הראשון נתמקד במאות ה־2 עד ה־6, בסמסטר העוקב נדון גם באסלאם

עשרה מפגשי הרצאות | בימי חמישי מדי שבוע | 10:45-9:00
רכז הקורס: גדי וקסלר

יום חמישי, 15.10.20, כ"ז בתשרי תשפ"א  

9:00  ממרד התפוצות למרד בר־כוכבא 
10:00 המשך   
מרצה: ד"ר חגי עמיצור, המכון ללימודי הגליל

יום חמישי, 22.10.20, ד' בחשוון תשפ"א  
9:00  בין הים למדבר - יהודה בספר האימפריה הרומית  
10:00 המשך 
מרצה: ירון בן־עמי 

יום חמישי, 29.10.20,  י"א בחשוון תשפ"א
9:00  הנשיאות והסנהדרין   
10:00 לדמותו של ר' יהודה הנשיא וחתימת המשנה
מרצה: ד"ר חגי עמיצור  

יום חמישי, 5.11.20,  י"ח בחשוון תשפ"א
9:00   הנצרות במאה השנייה - מחלוקות והתמסדות
10:00 קולות מתקופה עלומה - יוסטינוס מרטיר, פרפטואה ואוריגנס
מרצה: איילת אורפז 

יום חמישי, 12.11.20,  כ"ח בחשוון תשפ"א   
9:00 פולמוס בין יהודים לנוצרים בספרות חז"ל 
10:00 המשך 
מרצה: פרופ' אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית

יום חמישי, 19.11.20,  ג' בכסלו תשפ"א    
9:00  הלגיון העשירי לאחר החורבן     
10:00 אליה קפיטולינה - קולוניה רומית 
מרצה: ד"ר שלומית וקסלר־בדולח, רשות העתיקות

יום חמישי, 26.11.20, י' בכסלו תשפ"א  
9:00  הנצרות עד ימי קונסטנטינוס
10:00 רדיפות הנוצרים ופולחן המרטירים 
מרצה: ד"ר יעקב אשכנזי, המכללה האקדמית כנרת

יום חמישי, 3.12.20, י"ז בכסלו תשפ"א  
9:00  אחד מקרא ותרגומים הרבה   
10:00 המשך  
מרצה: פרופ' אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית      

יום חמישי, 10.12.20, כ"ד בכסלו תשפ"א  
9:00  עיצוב הקנון של כתבי הקודש (הברית הישנה והברית החדשה) ופרשנות המקרא
10:00 המשך 
מרצה: האב ד"ר דוד נויהאוז   

יום חמישי, 17.12.20, ב' בטבת תשפ"א   
9:00  'מאי חנוכה'? העדר החג עד חתימת המשנה ונדידתו לבבל  
10:00 המשך 
מרצה: הרב ד"ר בני לאו

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. לפרטים נוספים > 02-5398855