יהדות, נצרות ואסלאם (ימי ה', 10:45-9:00, פתיחה 7.1)

סוגיות נבחרות הנוגעות לשלוש הדתות המונותאיסטיות במאות השנייה עד השביעית לספירה
תאריך: 07/01/2021
יום חמישי כ"ג בטבת תשפ"א
שעה: 00:00
₪ 190.00

יהדות, נצרות ואסלאם
סוגיות נבחרות הנוגעות לשלוש הדתות המונותאיסטיות במאות השנייה עד השביעית לספירה: בין מורים ופרשנים, נזירים ורבנים, אמנים וצליינים - והופעת האסלאם במרחב.

חמישה מפגשי הרצאות | בימי חמישי מדי שבוע | 10:45-9:00
רכז הקורס: גדי וקסלר

יום חמישי, 7.1.2021, כ"ג בטבת תשפ"א   
אבות הכנסייה, העלייה לרגל ופולחן המקומות הקדושים 
מרצה: חנה בנדקובסקי, המרכז ליחסי יהודים ונוצרים

יום חמישי, 14.1.2021,  א' בשבט תשפ"א  
בין יהדות לנצרות בארכיאולוגיה ובאמנות של בתי כנסת וכנסיות
מרצה: מרוה בלוקה, יד יצחק בן־צבי

יום חמישי, 21.1.2021, ח' בשבט תשפ"א 
נזירות ומנזרים בתקופה הביזנטית – קדושה וכלכלה
ד"ר יעקב אשכנזי, המכללה האקדמית כנרת

יום חמישי, 28.1.2021, ט"ו בשבט תשפ"א 
לימוד התורה והפצתה בבתי הכנסת הקדומים 
פרופ' אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית

יום חמישי, 4.2.2021, כ"ב בשבט תשפ"א 
מוחמד - נביא ומדינאי; הקוראן - תכניו וזיקתו לכתבים שקדמו לו
פרופ מאיר בר־אשר 

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. להרשמה ולבירורים: 02-5398855

על פי הרוב ובמידת האפשר, מפגשי הקורס יוקלטו - בהסכמת המרצים. 
ההקלטות יימסרו לנרשמים באמצעות קישור וסיסמה, אשר יהיו תקפים למשך שבועיים מתום הקורס. אין להפיץ קישור זה!
יד בן־צבי אינה מתחייבת על איכות ההקלטות של המפגשים.
 

יהדות, נצרות ואסלאם
סוגיות נבחרות הנוגעות לשלוש הדתות המונותאיסטיות במאות השנייה עד השביעית לספירה: בין מורים ופרשנים, נזירים ורבנים, אמנים וצליינים - והופעת האסלאם במרחב.

חמישה מפגשי הרצאות | בימי חמישי מדי שבוע | 10:45-9:00
רכז הקורס: גדי וקסלר

יום חמישי, 7.1.2021, כ"ג בטבת תשפ"א   
אבות הכנסייה, העלייה לרגל ופולחן המקומות הקדושים 
מרצה: חנה בנדקובסקי, המרכז ליחסי יהודים ונוצרים

יום חמישי, 14.1.2021,  א' בשבט תשפ"א  
בין יהדות לנצרות בארכיאולוגיה ובאמנות של בתי כנסת וכנסיות
מרצה: מרוה בלוקה, יד יצחק בן־צבי

יום חמישי, 21.1.2021, ח' בשבט תשפ"א 
נזירות ומנזרים בתקופה הביזנטית – קדושה וכלכלה
ד"ר יעקב אשכנזי, המכללה האקדמית כנרת

יום חמישי, 28.1.2021, ט"ו בשבט תשפ"א 
לימוד התורה והפצתה בבתי הכנסת הקדומים 
פרופ' אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית

יום חמישי, 4.2.2021, כ"ב בשבט תשפ"א 
מוחמד - נביא ומדינאי; הקוראן - תכניו וזיקתו לכתבים שקדמו לו
פרופ מאיר בר־אשר 

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. להרשמה ולבירורים: 02-5398855

על פי הרוב ובמידת האפשר, מפגשי הקורס יוקלטו - בהסכמת המרצים. 
ההקלטות יימסרו לנרשמים באמצעות קישור וסיסמה, אשר יהיו תקפים למשך שבועיים מתום הקורס. אין להפיץ קישור זה!
יד בן־צבי אינה מתחייבת על איכות ההקלטות של המפגשים.