ירושלמים יוצרים אמנות (20.8)

בסדרה "ירושלים בקטנה" - סיורים קצרים
תאריך: 20/08/2021
יום שישי י"ב באלול תשפ"א
שעה: 11:00
*
₪ 40.00

ירושלמים יוצרים אמנות 
בשנים האחרונות ירושלים חוותה צמיחה אדירה בתחום האמנות העכשווית, עם פתיחתן של גלריות, תערוכות ומרחבי יצירה. האמנים הירושלמים מנהלים דיאלוג מתמיד עם סביבתם ועוסקים במרחב, בקהילה, בעבר בהווה ובעתיד. נצא בעקבות היוצרים והיוצרות, נכיר את הייחודיות שביצירתם ונסיים באחת הגלריות הוותיקות בעיר. 

שעות הסיור: 12:30-11:00
מדריכה: דליה מאלץ
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).


(צילום: מוטי בן־ארי)

ירושלמים יוצרים אמנות 
בשנים האחרונות ירושלים חוותה צמיחה אדירה בתחום האמנות העכשווית, עם פתיחתן של גלריות, תערוכות ומרחבי יצירה. האמנים הירושלמים מנהלים דיאלוג מתמיד עם סביבתם ועוסקים במרחב, בקהילה, בעבר בהווה ובעתיד. נצא בעקבות היוצרים והיוצרות, נכיר את הייחודיות שביצירתם ונסיים באחת הגלריות הוותיקות בעיר. 

שעות הסיור: 12:30-11:00
מדריכה: דליה מאלץ
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).


(צילום: מוטי בן־ארי)