יושבים על הגדר: מוסררה (6.8)

בסדרה "ירושלים בקטנה" - סיורים קצרים
תאריך: 06/08/2021
יום שישי כ"ח באב תשפ"א
שעה: 09:00
*
₪ 40.00

יושבים על הגדר
נכיר מקרוב את שכונת מוסררה - שכונת פאר ערבית שהפכה לשכונת קו תפר יהודית, שבה צמחה והתפתחה תנועת "הפנתרים השחורים". נשמע על מאבקם של הפנתרים, על תושביה המגוונים של מוסררה ועל היוזמות הייחודיות הקיימות בשכונה כיום. 

שעות הסיור: 10:30-9:00
מדריך: צופיה אנטמן
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).
יושבים על הגדר
נכיר מקרוב את שכונת מוסררה - שכונת פאר ערבית שהפכה לשכונת קו תפר יהודית, שבה צמחה והתפתחה תנועת "הפנתרים השחורים". נשמע על מאבקם של הפנתרים, על תושביה המגוונים של מוסררה ועל היוזמות הייחודיות הקיימות בשכונה כיום. 

שעות הסיור: 10:30-9:00
מדריך: צופיה אנטמן
רמת קושי: נמוכה

להרשמה טלפונית: 02-5398855

נוסח הצהרת הבריאות לפעילות סיורית:
אני מצהיר בזאת:

א. אני מודע/ת לרמת הקושי של הפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
    רמת קושי נמוכה: יכללו ביקורים באתרים והליכות קצרות בשטח עירוני ובטבע.
    רמת קושי בינונית: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 10 ק"מ וייתכנו קטעי אתגר קלים.
    רמת קושי גבוהה: יכללו קטעי הליכה בטבע באורך של עד 15 ק"מ, וייתכנו קטעי אתגר גבוהים.
ב. אני מצהיר/ה שמצב בריאותי מאפשר לי להשתתף בפעילות הסיורית אליה אני מבקש/ת להרשם.
ג. אני מודע/ת כי יד יצחק בן-צבי אינה מבטחת את משתתפי הפעילויות שלה (מומלץ לרכוש ביטוח אישי).